Author Details

Anh, Tran Tuan, Viện Ðịa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 38, No 1 (2016) - Articles
    Mineralogical characteristics of arsenopyrite and pyrite in Bo Va and Nam Quang gold-sulfide deposits (Northeast Vietnam)
    Abstract  PDF