Author Details

Khanh, Uông Đình

 • Vol 23, No 3 (2001) - Articles
  Về tuổi trầm tích hệ tầng Maviec trên cơ sở kết quả nghiên cứu mới về bào tử phẩn hóa
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 2 (2007) - Articles
  Đánh giá dự báo tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu - Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng)
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 2 (2008) - Articles
  Tai biến trượt lở sờn tại thị xã Hà Giang và vấn đề cảnh báo
  Abstract  PDF