Author Details

Hoãn, Vũ Thị

  • Vol 30, No 4 (2008) - Articles
    Xây dựng thuật toán và sơ đồ khối chương trình phân loại vỏ Trái đất phục vụ đánh giá tiềm năng địa chấn lãnh thổ Việt Nam
    Abstract  PDF