Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 29, No 4 (2007) Đặc điểm thủy địa chất phần phía Nam Bể Cửu Long Abstract   PDF
Hoàng Đình Tiến, Nguyễn Việt Kỳ
 
Vol 33, No 3 (2011) ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÌNH CỦA CORINDON ĐĂK TÔN Abstract   PDF
Nguyễn Thị Minh Thuyết, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khôi
 
Vol 24, No 4 (2002) Đặc điểm tinh thể học, khoáng vật học Tourmalin trong Pegmatit tại Thạch Khoán - Phú Thọ Abstract   PDF
Vũ Thị Anh Tiềm
 
Vol 28, No 2 (2006) Đặc điểm trầm tích cắc mặt cắt Đệ Tam vùng Tây Bắc Việt Nam Abstract
Nguyễn Xuân Huyên, Phan Đông Pha, Nguyễn Quang Hưng
 
Vol 31, No 2 (2009) Đặc điểm trầm tích nguồn gốc sông và hệ thống dòng chảy trong Kainozoi vùng Trung Hà (Việt Trì) Abstract   PDF
Phạm Đình Thọ, Nguyễn Địch Dỹ, Đặng Văn Bát, Nguyễn Anh Tuấn
 
Vol 31, No 2 (2009) Đặc điểm trầm tích và xu thế phát triển bãi bồi Kim Sơn (Ninh Bình) Abstract   PDF
Vũ Thị Thu Hoài, Nguyễn Xuân Huyên
 
Vol 31, No 1 (2009) Đặc điểm trầm tích Đệ tam trũng Đồng Giao Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Huyên, Phan Đông Pha, Trần Thanh Sơn, Vũ Thị Thu Hoài
 
Vol 23, No 2 (2001) Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam Abstract   PDF
Trần Nghi, Mai Thanh Tân, Doãn Đình Lâm, La Thế Phúc, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đình Nguyên
 
Vol 24, No 1 (2002) Đặc điểm và sự phân bố của trầm tích đáy ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Abstract   PDF
Lê Xuân Tài
 
Vol 26, No 2 (2004) Đặc điểm vecto cảm ứng biến thiên từ hai bên đứt gãy Sông Hồng Abstract   PDF
Trương Quang Hảo, Võ Thanh Sơn
 
Vol 22, No 4 (2000) Đặc điểm xói lở và bồi tụ tại đới đứt gãy Sông Hồng (Đoạn Việt Trì - Hà Nội) Abstract   PDF
Nguyễn Quang Mỹ, Nguyễn Thanh Sơn
 
Vol 26, No 4 (2004) Đặc điểm địa chấn địa động lực rìa phía đông khu vực Bắc Biển Đông Abstract   PDF
Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Dương
 
Vol 28, No 3 (2006) Đặc điểm địa chất - Địa mạo bồn trũng Kainozoi Tuyên Quang Abstract
Phạm Đình Thọ, Nguyễn Địch Dỹ, Đặng Văn Bát, Đỗ Thị Tính
 
Vol 33, No 3 (2011): ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỀN ĐÊ SÔNG HỒNG KHU VỰC HÀ NỘI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN Abstract   PDF
Trần Văn Tư, Đào Minh Đức, Trần Linh Lan
 
Vol 30, No 2 (2008) Đặc điểm địa chất, thành phần và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch anh - vàng - bạc khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên) Abstract   PDF
Vũ Văn Vấn, Trần Trọng Hòa, A. S. Borisenco, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Trần Hồng Lam, Đặng Trung Thuận
 
Vol 28, No 4 (2006) Đặc điểm địa chất thủy văn vùng Bắc Bình, Bình Thuận theo tài liệu địa vật lý Abstract
Nguyễn Văn Giảng, Nguyễn Bá Duẩn, Lại Cao Khiêm, Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Dũng
 
Vol 29, No 2 (2007) Đặc điểm địa chất trũng Kainozoi Cha Cang - Mường Toong Abstract   PDF
Đỗ Văn Tự, Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Trọng Tấn, Mai Thành Tân, Văn Đức Tùng, Vũ Văn Hà
 
Vol 28, No 3 (2006) Đặc điểm địa hình Karst nhiệt đới Vịnh Hạ Long Abstract
Lê Đức An, Lại Huy Anh
 
Vol 26, No 4 (2004) Đặc điểm địa hóa - khoáng vật các nguyên tố quý - hiếm trong các kiểu quặng đồng Tây Bắc Việt Nam Abstract   PDF
Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Thị Hoàng Hà
 
Vol 30, No 3 (2008) Đặc điểm địa hóa của các đá Lamprophyr tuổi Trias rìa khối nhô Kon Tum Abstract   PDF
Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Phạm Thị Dung, Mai Kim Vinh
 
Vol 30, No 2 (2008) Đặc điểm địa hóa của Granat trong sa khoáng ở Tây Nguyên Abstract   PDF
Ngô Thị Phượng, Nguyễn Viết Ý, Phạm Thị Dung, Trần Hồng Lam, Hoàng Việt Hằng
 
Vol 23, No 3 (2001) Đặc điểm địa hóa khoáng vật của vỏ phong hóa khu vực quy hoạch đô thị Đông Hà (Quảng Trị) Abstract   PDF
Phạm Văn An, Vũ Lê Tú, Phạm An Cương
 
Vol 24, No 4 (2002) Đặc điểm địa hóa khoáng vật của vỏ phong hóa khu vực quy hoạch đô thị Đồng Hới (Quảng Bình) Abstract   PDF
Phạm Văn An, Vũ Lê Tú, Phạm Văn Cương
 
Vol 32, No 4 (2010) Đặc điểm địa hóa khoáng vật quặng Mangan vùng mỏ Tốc Tát Abstract   PDF
Đào Duy Anh
 
Vol 23, No 4 (2001) Đặc điểm Địa mạo - Kiến tạo đứt gãy tam Đảo Abstract   PDF
Nguyễn Quốc Cường, Witold Zuchiewtcz
 
Vol 26, No 4 (2004) Đặc điểm địa mạo bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng với mối nguy hiểm dầu tràn Abstract   PDF
Lê Xuân Hồng, Nguyễn Thị Kim Nga, Lê Thị Hường
 
Vol 31, No 3 (2009) Đặc điểm địa mạo động lực vùng cửa sông ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy và lân cận Abstract   PDF
Phạm Văn Hùng, Vũ Thị Thu Hoài
 
Vol 22, No 3 (2000) Đặc điểm động học hệ đứt gãy Sông Hồng - Sông Chảy trong Kainozoi Abstract   PDF
Nguyễn Đăng Túc
 
Vol 32, No 3 (2010) Đặc điểm đứt gãy hoạt động và tai biến nứt đất dọc đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Tây Giang đến Phước Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) Abstract   PDF
Phạm Văn Hùng
 
Vol 30, No 4 (2008) Đặc điểm đứt gẫy hoạt động vỡ tai biến xói lở bờ biển vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ Abstract   PDF
Phạm Văn Hùng
 
Vol 30, No 1 (2008) Đặc điểm đứt gãy tích cực và hoạt động Tân kiến tạo khu vực Na Pheo - Nậm Ty Abstract   PDF
Văn Đức Tùng, Trần Văn Thắng
 
Vol 27, No 1 (2005) ĐÁH\NH GIÁ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NÔI SUY DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO TRÊN MÔ HÌNH Abstract   PDF
Phạm Hoàng Lân, Bùi Khắc Luyên
 
Vol 23, No 4 (2001) Đánh giá ảnh hưởng của các vụ nổ mìn công nghiệp bằng thiết bị địa chấn K2 tại Đồng Nai Abstract   PDF
Trịnh Việt Bắc, Đinh Văn Toàn, Vũ Chí Hiếu
 
Vol 32, No 3 (2010) Đánh giá ảnh hưởng của động đất tới các công trình xây dựng tại khu vực đô thị Thành phố Hồ Chí Minh Abstract   PDF
Nguyễn Hồng Phương, Hoàng Đôn Dũng
 
Vol 28, No 1 (2006) Đánh giá các nguồn nước và vấn đề sử dụng nước dải cát ven biển tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận Abstract
Nguyễn Thị Thảo Hương, Vũ Thu Lan
 
Vol 28, No 2 (2006) Đánh giá chất lượng đê, đập và cảnh báo biến động bất lợi dựa theo kết quả địa vật lý và mô hình tính cơ học Abstract
Ngô Hương Nhu, Nguyễn Minh Tuấn, Vũ Lâm Đông, Trần Cánh
 
Vol 33, No 4 (2011) ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010 Abstract
Nguyễn Ánh Dương, FUMIAKI KIMATA, Trần` Đình Tô, Nguyễn Đình Xuyên, Phạm Đình Nguyên, Vy Quốc Hải, Dương Chí Công
 
Vol 29, No 2 (2007) Đánh giá dự báo tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu - Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) Abstract   PDF
Lê Đức An, Lại Huy Anh, Uông Đình Khanh, Võ Thịnh, Tống Phúc Tuấn, Nguyễn Ngọc Thanh
 
Vol 32, No 4 (2010) Đánh giá hiện trạng và khoanh vùng cảnh báo nguy cơ nứt đất tỉnh Quảng Nam Abstract   PDF
Phạm Văn Hùng
 
Vol 32, No 2 (2010) Đánh giá hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất Thành phố Đà Nẵng Abstract   PDF
Phạm Văn Hùng, Nguyễn Xuân Huyên
 
Vol 33, No 3 (2011): ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ PHÂN VÙNG CẢNH BÁO NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT TỈNH QUẢNG NAM Abstract   PDF
Phạm Văn Hùng
 
Vol 30, No 2 (2008) Đánh giá khả năng bị tổn thương do động đất cho Thành phố Hà Nội Abstract   PDF
Nguyễn Hồng Phương, Phạm Thế Truyền
 
Vol 27, No 1 (2005) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT SINH ĐỘNG ĐẤT MẠNH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM Abstract   PDF
Đặng Thanh Hải
 
Vol 27, No 3 (2005) Đánh giá kinh tế địa chất các mỏ nhỏ dầu khí Abstract
Đỗ Hữu Tùng
 
Vol 29, No 1 (2007) Đánh giá mức độ ô nhiễm các nguồn nước ngầm khu vực Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Abstract   PDF
Vũ Lê Tú, Ron Watkins
 
Vol 22, No 4 (2000) Đánh giá mức độ ổn định vùng Tây Bắc đới đứt gãy Sông Hồng trên cơ sở phân vùng địa động lực Abstract   PDF
Lại Huy Anh
 
Vol 33, No 1 (2011) ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ BỊ TỔN THƯƠNG DO SÓNG THẦN CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NHA TRANG Abstract   PDF
Nguyễn Hồng Phương, Phạm Thế Truyền, ADRIEN MOIRET
 
Vol 33, No 2 (2011) ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SÓNG THẦN Ở CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM Abstract   PDF
Trần Thị Mỹ Thành, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Lê Minh
 
Vol 30, No 2 (2008) Đánh giá quan hệ giữa hàm lượng hơi nước khí quyển và độ chính xác định vị tuyệt đối bằng GPS ở Việt Nam Abstract   PDF
Lê Huy Mình, Phạm Xuân Thành, Nguyễn Chiến Thắng, Trần Thị Lan, R. Fleury, P. Lassudrie Duchesne, A. Bourdillon, C. Amory- Mazaudier, Trần Ngọc Nam, Hoàng Thái Lan
 
Vol 27, No 1 (2005) ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BỂ SÔNG HỒNG Abstract   PDF
Đỗ Văn Hậu, Phạm Năng Vũ, Lê Thị Lam Giang
 
Vol 33, No 3 (2011) ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘNG ĐẤT CHO CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM Abstract   PDF
Nguyễn Hồng Phương
 
Vol 24, No 3 (2002) Đánh giá sơ bộ số liệu phóng điện trên lãnh thổ Việt Nam thu thập qua vệ tinh Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Anh, Lê Văn Lưu, Lê Việt Huy
 
Vol 23, No 1 (2001) Đánh giá số liệu đo GPS đới đứt gãy Sông Hồng tại khu vực Ba Vì - Tam Đảo Abstract   PDF
Trần Đình Tô
 
Vol 29, No 2 (2007) Đánh giá tài nguyên và chất lượng nước lưu vực Sông Côn - Hà Thanh làm cơ sở khoa học sử dụng hợp lý lãnh thổ Abstract   PDF
Nguyễn Thị Thảo Hương, Phan Thị Thanh Hằng, Nguyễn Diệu Trinh, Lê Văn Công, Trần Thị Ngọc Ánh
 
Vol 28, No 1 (2006) Đánh giá tổn thương phục vụ cho quy hoạch và quản lý môi trường (lấy thí dụ ở Thành phố Hải Phòng và phụ cận) Abstract
Lê Thị Thu Hiền, Mai Trọng Nhuận, Trần Văn Ý
 
Vol 22, No 1 (2000) Đánh giá trạng thái ứng suất vỏ Trái Đất khu vực Tây Bắc Việt Nam trên cơ sở phân tích ảnh vệ tinh Abstract   PDF
Cao Đình Triều, Nguyễn Thanh Xuân
 
Vol 32, No 1 (2010) Đánh giá xác suất nguy hiểm động đất Bà Rịa - Vũng Tàu Abstract   PDF
Lê Tử Sơn
 
Vol 26, No 1 (2004) Đánh giá độ chính xác hiệu độ cao Geoid theo các hệ số triển khai điều hòa của thế trọng trường Trái Đất Abstract   PDF
Phạm Hoàng Lân, Hoàng Minh Ngọc
 
Vol 33, No 2 (2011) ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ LÂN CẬN TRÊN CƠ SỞ THUẬT TOÁN TẤT ĐỊNH MỚI Abstract   PDF
Thái Anh Tuấn, Lê Văn Dũng, Mai Xuân Bách
 
Vol 30, No 1 (2008) Đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu các tai biến thiên nhiên cho lưu vực Sông Thu Bồn - Vu Gia Abstract   PDF
Nguyễn Lập Dân, Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn
 
Vol 24, No 2 (2002) Địa hình và cấu trúc địa chất xung quanh đảo Trường Sa theo tài liệu địa chấn nông phân giải cao và đo sâu hồi âm Abstract   PDF
Nguyễn Văn Lương, Lê Trâm, Lê Quốc Hưng
 
Vol 22, No 2 (2000) Địa hình và khoáng hóa thiếc sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo Abstract   PDF
Trần Viết Khanh
 
Vol 22, No 4 (2000) Địa hóa và đồng vị của Gabroit trong các xâm nhập Mafic - siêu Mafic Proterozoi khối nâng Fansipan - Sông Hồng Abstract   PDF
Ngô Thị Phượng, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phan Lưu Anh
 
Vol 23, No 1 (2001) Địa khu (Terrane), những vấn đề lý luận và áp dụng thực tiễn Abstract   PDF
Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng, Nguyễn Văn Bình
 
Vol 22, No 2 (2000) Địa mạo bờ biển tỉnh Nghệ An Abstract   PDF
Lê Xuân Hồng
 
Vol 27, No 1 (2005) ĐỊA TẦNG CỦA CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI CRETA Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM Abstract
Nguyễn Xuân Khiển
 
Vol 32, No 1 (2010) Địa tầng Kainozoi tại các đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ Abstract   PDF
Nguyễn Địch Dỹ, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Trọng Tấn, Vũ Văn Hà, Lê Đức Lương, Phan Đông Pha
 
Vol 28, No 2 (2006) Địa động lực miền Bắc Việt Nam trong đại tân sinh: Những kết quả ban đầu của chương trình hợp tác Việt Nam - Ba Lan Abstract
Nguyễn Trọng Yêm, Nguyễn Quốc Cường, Witoid Zuchiewicz, Antoni K. Tokarski
 
Vol 30, No 1 (2008) ĐIỀU KIỆN BIẾN CHẤT ĐÁ HOA CHỨA RUBY MỎ QUỲ CHÂU NGHỆ AN Abstract   PDF
Tạ Trọng Thắng, Vũ Văn Tích, Nguyễn Văn Vượng
 
Vol 27, No 3 (2005) Điều kiện hình thành (P/T) của các thành tạo Magma Granitoid phức hệ Điện Biên và Sông Mã Abstract
Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, Nguyễn Viết Ý
 
Vol 33, No 3 (2011): ĐIỀU KIỆN NỀN ĐẤT ẢNH HƯỞNG BỞI TÁC ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC PHÍA TÂY NỘI THÀNH HÀ NỘI Abstract   PDF
Trịnh Việt Bắc, Đinh Văn Toàn, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ
 
Vol 29, No 3 (2007) Điều kiện nhiệt độ - áp suất thành tạo đá hoa chứa đá quý vùng mỏ Lục Yên Abstract   PDF
Nguyễn Thị Minh Thuyết, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khôi
 
Vol 31, No 3 (2009) Điều kiện nhiệt động thành tạo Granitoid tổ hợp Bến Giằng - Quế Sơn trên cơ sở thành phần Biotit của chúng Abstract   PDF
Phan Lưu Anh, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Ánh Dương
 
Vol 23, No 2 (2001) Điều kiện sinh khí hậu tại một số khu điều dưỡng thuộc vùng núi phía bắc Việt Nam Abstract   PDF
Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Thị Hiền
 
Vol 31, No 2 (2009) Điều kiện thành tạo của Pyroxene và Granat trong sa khoáng tại chỗ của Mỏ Saphir Đắk Nông liên quan tới Basalt Kainozoi, miền Nam Việt Nam Abstract   PDF
Trần Tuấn Anh, A. E. Izokh, Trần Trọng Hòa, V. V. Egorov, R. A. Shelepae, S. Z. Smirno, Ngô Thị Phượng, Phạm Thị Dung, Phan Đức Lễ, Nguyễn Anh Tuấn
 
Vol 30, No 3 (2008) Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng khu vực Miền Trung và Tây Nguyên Abstract   PDF
Nguyễn Viết Ý, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Vũ Văn Vấn, Phạm Thị Dung, E. P. Izokh, A. S. Borisenko
 
Vol 31, No 3 (2009) Độ nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh Abstract   PDF
Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Tiến Hùng
 
Vol 33, No 2 (2011) ĐO THAM SỐ CHẤN ĐỘNG RUNG TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG BẰNG CÁC MÁY THĂM DÒ ĐỊA CHẤN Abstract   PDF
Vũ Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Thu, Võ Thị Hồng Quyên
 
Vol 24, No 3 (2002) Đối lưu và dự báo mưa đối lưu tại Việt Nam bằng phương pháp tham số hóa trong mô hình số phân giải cao Abstract   PDF
Kiều Thị Xin, Nguyễn Đăng Quang
 
Vol 27, No 3 (2005) Đới động lực đứt gãy Tân kiến tạo và các tai biến địa chất liên quan tại Bắc Trung Bộ Abstract
Bùi Văn Thơm
 
Vol 22, No 4 (2000) Đới đứt gãy sâu Sông Hồng là một đới khâu Kiến tạo cổ có lịch sử phát triển lâu dài Abstract   PDF
Lê Văn Mạnh, Tạ Trọng Thắng
 
Vol 30, No 2 (2008) Động lực phát triển vùng cửa Sông Hậu (cửa Định An - Tranh Đề) Abstract   PDF
Hoa Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Thành, Phan Thị Thanh Hằng
 
Vol 23, No 4 (2001) Đồng vị Carbon trong Canxit và Graphit thuộc các thành tạo chứa Ruby, Saphia đới Sông Hồng và lân cận Abstract   PDF
Hoàng Quang Vinh, G. Giuliani, Phan Trọng Trịnh
 
Vol 32, No 1 (2010) Động Đất ở Haiti Abstract   PDF
Nguyễn Văn Giảng
 
Vol 26, No 2 (2004) Động đất Điện Biên Ms = 5,3 ngày 19-2-2001 Abstract   PDF
Lê Tử Sơn
 
Vol 28, No 1 (2006) Động đất Đô Lương, Nghệ An ngày 7/1 và ngày 12/1 năm 2015 Abstract
Lê Tử Sơn, Vũ Văn Chinh, Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Văn Yêm, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Lê Minh
 
Vol 28, No 2 (2006) Đứt gãy đang hoạt động và động đất cực đại đới đứt gãy Sông Hồng khu vực Lào Cai - Yên Bái Abstract
Ngô Văn Liêm, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh
 
901 - 987 of 987 Items << < 5 6 7 8 9 10