Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 34, No 2 (2012) Erosion Mechanism of Cohesive River Bank and Bed of Soai Rap River (Ho Chi Minh City) Abstract   PDF
Bui Trong Vinh, Deguchi Ichiro
 
Vol 39, No 1 (2017) Eruptive-volcanic-basalt structures in the Truong Sa-Spratly Islands and adjacent areas from interpreting gravity and magnetic data Abstract   PDF
Tran Tuan Dung*, Nguyen Quang Minh
 
Vol 36, No 3 (2014) ESTABLISHING A SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATOR SET INCLUDING ECONOMIC, SOCIAL, AND ENVIRONMENTAL FIELDS IN TAY NGUYEN PROVINCES Abstract   PDF
Tran Van Y, Ngo Dang Tri, Le Thac Can, Tran Thuy Chi, Nguyen The Chinh, Nguyen Xuan Hau, Nguyen Viet Hieu, Do Quoc Tuan, Nguyen Viet Thinh, Nguyen Thanh Tuan, James Hennessy
 
Vol 37, No 1 (2015) Establishingdiagram of absolute crustal movements in Vietnam using GNSS data Abstract   PDF
Vy Quoc Hai, Bui Thi Hong Tham
 
Vol 25, No 2 (2003) Establishment of the ecological environmental map for Hoa binh town based on the study of ecological landscape and ecological environment Abstract
Nguyễn Thế Thôn
 
Vol 35, No 2 (2013) Estimating electromagnetic velocity in Ground Penetrating radar by Normal MoveOut (NMO) Abstract   PDF
Nguyễn Thành Vấn, Võ Minh Triết, Đặng Hoài Trung, Lê Văn Anh Cường, Nguyễn Văn Giảng
 
Vol 41, No 2 (2019) Estimation of Above Ground Biomass Using Support Vector Machines and ALOS/PALSAR data Abstract   PDF
Thota Sivasankar, Junaid Mushtaq Lone, Sarma K. K., Abdul Qadir, Raju P.L. N.
 
Vol 41, No 3 (2019) Estimation of Curie point depths in the Southern Vietnam continental shelf using magnetic data Abstract
Pham Thanh Luan, Do Duc Thanh, Erdinc Oksum, Le Thi Sang
 
Vol 40, No 1 (2018) Estimation of errors in determination of main parameters of earthquake hypocenter, recorded by the national seismic network of Vietnam Abstract   PDF
Ngo Thi Lu, Burmin V. Yu., Phung Thi Thu Hang, Vu Thi Hoan, Ha Thi Giang
 
Vol 36, No 2 (2014) ESTIMATION OF LAND SURFACE TEMPERATURE USING EMISSIVITY CALCULATED FROM NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX Abstract   PDF
Le Van Anh, Tran Anh Tuan
 
Vol 37, No 1 (2015) Estimation of the pore water pressure and the settlement of saturated clay subjected to undrained multi-directional cyclic shear by using hypecbolic function in combination with the “curve-fitting” method Abstract   PDF
Tran Thanh Nhan, Tran Huu Tuyen, Do Quang Thien, Nguyen Thi Ngoc Yen
 
Vol 37, No 4 (2015) Evaluating change of surface topography as urban development in the south of Ho Chi Minh city based on analyzing remote sensing data Abstract   PDF
Tran Thi Van, Bui Thi Thy Y, Ha Duong Xuan Bao
 
Vol 35, No 3 (2013) Evaluating the impacts of climate change on streamflow in srepok watershed Abstract   PDF
Đào Nguyên Khôi
 
Vol 38, No 1 (2016) Evolution of the coastal zone in Hai Hau district (Nam Dinh province) and nearest region over the last 100 years based on analysis topographic maps and multi-temporal remote sensing data Abstract
Pham Quang Son, Nguyen Duc Anh
 
Vol 35, No 2 (2013) Experience of compiling of geomorphological map scale 1:1.000.000 by morphogenetic principle (for continental part of Vietnam) Abstract   PDF
Lê Đức An, Uông Đình Khanh, Võ Thịnh, Bùi Quang Dũng
 
Vol 28, No 2 (2006) Feldspar ở Việt Nam - chất lượng, tiềm năng và khả năng sử dụng Abstract
Trần Kim Phượng
 
Vol 37, No 4 (2015) Finding nanotubular halloysite at Lang Dong kaolin deposit, Phu Tho province Abstract   PDF
Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung
 
Vol 37, No 4 (2015) Finite element method in estimation of lag time of rainfall recharge to Holocene groundwater aquifer in Hung Yen province Abstract   PDF
Nguyen Van Hoang, Nguyen Duc Roi
 
Vol 41, No 1 (2019) Fluid characteristics from shallow magmatic environments: A contribution to danburite bearing Luc Yen pegmatites, northern Vietnam Abstract   PDF
Kurt Krenn, Le Thi Thu Huong
 
Vol 35, No 1 (2013) Forecasting land surface deformation in Ha Dong region due to urbanization and exploitation of groundwater Abstract   PDF
Trần Văn Tư, Hà Ngọc Anh, Đào Minh Đức, Nguyễn Mạnh Tùng
 
Vol 40, No 3 (2018) Formation of secondary nonsulfide zinc ore in Cho Dien Pb-Zn deposits Abstract
Nguyen Thi Lien, Nguyen Van Pho
 
Vol 41, No 2 (2019) Formation pressure - temperature (P-T) of Ye Yen Sun granite Abstract   PDF
Nguyen Viet Y, Pham Thi Dung, Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh, Pham Trung Hieu
 
Vol 36, No 1 (2014) Gelasian stage and expected stratigraphical units having similar ages in Viet Nam Abstract   PDF
Nguyen Dich Dy, Le Duc Luong, Nguyen Van Tao, Trinh Thi Thanh Ha, Nguyen Thanh Tuan Anh, Nguyen Manh Cuong
 
Vol 39, No 1 (2017) General characteristics of rare earth and radioactive elements in Dong Pao deposit, Lai Chau, Vietnam Abstract   PDF
Nguyen Dinh Chau*, Pieczonka Jadwiga, Piestrzyński Adam, Duong Van Hao, Le Khanh Phon, Jodłowski Paweł
 
Vol 40, No 1 (2018) Geochemical features of Sakhalin Island mud volcanoes Abstract   PDF
Shakirov R. B., Sorochinskaja A. V., Syrbu N. S., Tsoy I. B., Nguyen Hoang, Le Duc Anh
 
Vol 39, No 3 (2017) Geochemistry of late miocene-pleistocene basalts in the Phu Quy island area (East Vietnam Sea): Implication for mantle source feature and melt generation Abstract   PDF
Le Duc Anh*, Nguyen Hoang, Renat B. Shakirov, Tran Thi Huong
 
Vol 36, No 4 (2014) Geochemistry of Neogene Basalts in the Nghia Dan district, western Nghe An Abstract   PDF
Nguyen Hoang, Masatsugu Ogasawara, Tran Thi Huong, Phan Van Hung, Nguyen Thi Thu, Cu Sy Thang, Pham Thanh Dang, Pham Tich Xuan
 
Vol 36, No 2 (2014) GEOGRAPHICAL BASIC FOR MANAGEMENT AND SUSTAINABLE USING AND ENVIRONMENT PROTECTION OF KON KA KINH NATIONAL PARK, GIA LAI PROVINCE Abstract   PDF
Ha Quy Quynh
 
Vol 40, No 4 (2018) Geological values of lava caves in Krongno Volcano Geopark, Dak Nong, Vietnam Abstract
La The Phuc, Hiroshi Tachihara, Tsutomu Honda, Luong Thi Tuat, Bui Van Thom, Nguyen Hoang, Yuriko Chikano, Katsuji Yoshida, Nguyen Thanh Tung, Pham Ngoc Danh, Nguyen Ba Hung, Tran Minh Duc, Pham Gia Minh Vu, Nguyen Thi Mai Hoa, Hoang Thi Bien, Truong Quang Quy, Nguyen Trung Minh
 
Vol 40, No 4 (2018) Geometry, kinematics and regional significance of faulting and related lamprophyric intrusion in the mineralised zone at the Pu Sam Cap complex, Northwest Vietnam Abstract
Findlay R. H.
 
Vol 26, No 1 (2004) Giải bài toán ngược trọng lực ba chiều trong miền tần số xác định độ sâu móng trước Kainozoi bể trầm tích Nam Côn Sơn Abstract   PDF
Đỗ Đức Thanh
 
Vol 26, No 3 (2004) Giai đoạn phát triển trầm tích Kainozoi trũng Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực Abstract   PDF
Trần Nghi, Trần Hữu Thân, Nguyễn Thanh Lan, Đinh Xuân Thành, Đàm Quang Minh, Trần Thị Thanh Nhàn, Phạm Nguyễn Hà Vũ
 
Vol 27, No 1 (2005) GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM TRA CỨU KHOÁNG VẬT MMINERALS 2.01 Abstract   PDF
Nguyễn Ngọc Trường, Đàm Quang Minh, Nguyễn Thùy Dương, Hoàng Thị Minh Thảo, Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Thanh Nhàn, Trần Đăng Quy
 
Vol 31, No 4 (2009) Giới thiệu phần mềm hỗ trợ tính toán các tham số kỹ thuật trong thiết kế chống sét Abstract   PDF
Lê Minh Tân
 
Vol 30, No 3 (2008) Giới thiệu phần mềm hỗ trợ tính toán các tham số kỹ thuật trong thiết kế chống sét Abstract   PDF
Tạ Trọng Thắng, Nguyễn Văn Hướng, Chu Văn Ngợi, Vũ Văn Tích
 
Vol 33, No 3 (2011) GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUY TRÌNH XÁC LẬP, PHÂN VÙNG GIỚI HẠN TRƯỢT LỞ Ở SƯỜN DỐC CẤU TẠO TỪ ĐẤT ĐÁ KHÔNG ĐỒNG NHẤT DỌC ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÙNG MIỀN NÚI Abstract   PDF
Nguyễn Đức Lý, Nguyễn Thanh, Lê Thị Thúy Hiên
 
Vol 27, No 3 (2005) Giới thiệu địa chất thủy văn môi trường Abstract
Bùi Học, Nguyễn Văn Hoàng
 
Vol 34, No 2 (2012) Global Comparisons of NmF2 anh hmF2 parameters between Ionosondes and Formosat-3/COSMIC satellites Abstract   PDF
Dao Ngoc Hanh Tam, Yen-Hsyang Chu
 
Vol 27, No 2 (2005) GRANIT NGUỒN GỐC VỎ KHỐI TAM TAO: CƠ SỞ CỦA TUỔI PERMI MUỘN Abstract   PDF
Phan Lưu Anh, Hoàng Việt Hằng
 
Vol 22, No 4 (2000) Granitoit Kainozoi đới Sông Hồng Abstract   PDF
Trần Trọng Hòa, Phan Lưu Anh, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Văn Thế, Trần Tất Thắng
 
Vol 41, No 4 (2019): IN PROGRESS Ground displacement of the 6 July 2019 Ridgecrest earthquake from the GNSS permanent stations Abstract
Nguyen Ngoc Lau, Phan Trong Trinh, Tran Van Phong, Binh Thai Pham
 
Vol 38, No 1 (2016) Groundwater quality zonation by total dissolved solids for Hưng Yên province Abstract
Nguyen Duc Roi
 
Vol 32, No 3 (2010) Hạn hán ở Đồng bằng Sông Hồng và một số giải pháp phòng chống Abstract   PDF
Nguyễn Thị Kim Dung, Đào Kim Lưu
 
Vol 33, No 2 (2011) HẠT VẬT LIỆU CHẾ TẠO TỪ BÙN ĐỎ BAUXIT BẢO LỘC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI Abstract   PDF
Nguyễn Trung Minh
 
Vol 25, No 3 (2003) Hệ thức thực nghiệm tính toán độ phơi tán xạ từ tổng xạ và thời gian nắng Abstract   PDF
Nguyễn Hướng Điền
 
Vol 29, No 4 (2007) Hiện trạng của việc nghiên cứu bể trầm tích - núi lửa Mesozoi Tú Lệ và các tồn tại Abstract   PDF
Vũ Khúc, Trần Trọng Hòa
 
Vol 33, No 3 (2011) HIỆN TRẠNG XÓI LỞ - BỒI TỤ BỜ BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN Abstract   PDF
Phạm Bá Trung, Lê Đình Mầu
 
Vol 28, No 1 (2006) Hiện tượng dòng điện ngược xích đạo ở Việt Nam và Ấn Độ Abstract
Võ Thanh Sơn
 
Vol 30, No 4 (2008) Hiệu chỉnh công thức tính độ sâu tổn thất ban đầu trong phương pháp SCS bằng thực nghiệm số cho lưu vực sông Tả Trạch (trạm Thượng Nhật) Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Sơn
 
Vol 24, No 3 (2002) Hiệu chỉnh giá trị độ sâu, Magnitude của các trận động đất điều tra trong nhân dân (1903-1962) Abstract   PDF
Lê Tử Sơn, Nguyễn Thị Cẩm
 
Vol 29, No 3 (2007) Hiệu quả sử dụng tổ hợp tài liệu địa vật lý trong tìm kiếm tầng chứa nước ở dải cát khô Bình Thuận Abstract   PDF
Nguyễn Văn Giảng, Lê Ngọc Thanh
 
Vol 38, No 2 (2016) HIGH ARSENIC CONCENTRATION IN GROUNDWATER RELATED TO SEDIMENTARY FACIES IN THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM Abstract   PDF
Ta Thi Kim Oanh*, Nguyen Van Lap
 
Vol 25, No 4 (2003) Hình thành điểm dân cư kiểu thành thị ở vùng núi biên giới phía bắc Việt Nam Abstract   PDF
Phạm Xuân Trường
 
Vol 26, No 1 (2004) Hóa thạch Trilobita và địa tầng Cambri ở Đông Bắc Việt Nam Abstract   PDF
Phạm Kim Ngân, Trần Hữu Dần
 
Vol 25, No 1 (2003) Hoạt động của đới đứt gãy Sông Hồng trong Pliocen - Đệ Tứ Abstract
Phạm Năng Vũ, Doãn Thế Hưng, Phan Thiên Hương
 
Vol 33, No 4 (2011) HOẠT ĐỘNG KARST CỦA KHỐI ĐÁ VÔI PHONG NHA - KẺ BÀNG DƯỚI GÓC ĐỘ THUỶ ĐỊA HOÁ Abstract
Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Vũ Cao Minh
 
Vol 22, No 4 (2000) Hoạt động Kiến tạo trẻ của đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận Abstract   PDF
Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Đăng Túc, Bùi Thị Thảo
 
Vol 30, No 4 (2008) Hoạt động kiến tạo vỡ núi lửa trẻ (Pliocen - Đệ tứ) thềm lục địa nam Việt Nam (Theo số liệu địa vật lý) Abstract   PDF
Phạm Năng Vũ, Phạm Nguyễn Hà Vũ, Nguyễn Xuân Bình
 
Vol 28, No 2 (2006) Hoạt động Magma Mesozoi muộn Nam Trung Bộ và khoáng sản liên quan Abstract
Vũ Văn Vấn, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Phan Lưu Anh, Trần Hồng Lam, Phạm Thị Dung
 
Vol 32, No 3 (2010) Hoạt động Tân kiến tạo và ảnh hưởng của chúng đến nứt, sụt đất khu vực Thanh Ba - Phú Thọ Abstract   PDF
Bùi Văn Thơm, Nguyễn Xuân Huyên
 
Vol 31, No 1 (2009) Hoạt động động đất vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ và lân cận Abstract   PDF
Lê Tử Sơn, Nguyễn Đình Xuyên
 
Vol 27, No 3 (2005) Hội nghị của Hội địa từ và Cao không Quốc tế IAGA tại TOULOUSE 7-2005 Abstract
Lê Huy Minh
 
Vol 34, No 3 (2012) HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ASIA OCEANIA GEOSCIENCES SOCIETY (AOGS) - AMERICAN GEOPHYSICAL UNION (AGU) 2012 Ở SINGAPORE Abstract   PDF
Cung Thượng Chí
 
Vol 31, No 2 (2009) Hội thảo quốc tế về các tỉnh thạch học lớn (LIP) Châu Á - 2009 Abstract   PDF
Trần Trọng Hòa, A. E. Izokh
 
Vol 41, No 3 (2019) Holocene sedimentary facies in coastal plain of the Song Ma Delta, Thanh Hoa Province Abstract
Vu Van Ha, Doan Dinh Lam, Nguyen Thuy Duong, Nguyen Thi Thu Cuc, Nguyen Minh Quang, Hoang Van Tha, Nguyen Thi Min, Dang Minh Tuan, Dang Xuan Tung, Giap Thi Kim Chi
 
Vol 40, No 2 (2018) Human exposure to radon radiation geohazard in Rong Cave, Dong Van Karst Plateau Geopark, Vietnam Abstract
Nguyen Thi Anh Nguyet, Nguyen Thuy Duong, Arndt Schimmelmann, Nguyen Van Huong
 
Vol 37, No 1 (2015) Hydrogeochemistry characteristics and salinity of groundwater in Quaternary sediments in the coastal zone of Ha Tinh province Abstract   PDF
Phan Van Truong
 
Vol 36, No 3 (2014) HYDROGEOPHYSICS TECHNIQUES TO AQUIFER LOCATING AND MONITORING FOR INDUSTRIAL ZONE NORTH THANGLONG AND QUANGMINH, HANOI Abstract   PDF
Nguyen Van Giang, Nguyen Ba Duan, Le Ngoc Thanh, Noboru Hida
 
Vol 35, No 2 (2013) Hydrological characteristics of groundwater in the Nam Dinh area from isotopic results Abstract   PDF
Hoàng Văn Hoan, Phạm Quý Nhân, Đặng Đức Nhận, FLEMMING LARSEN, WAGNER FRANK, ROLAND PURTSCHERT, CHRISTOPH GERBER
 
Vol 39, No 3 (2017) Identification of geothermal reservoir from exploration data in the Bang hot spring area, Central Vietnam Abstract   PDF
Tran Anh Vu, Doan Van Tuyen, Tran Tuan Anh, Dinh Van Toan, Lai Hop Phong*
 
Vol 34, No 3 (2012) Impact of winter monsoon circulations on aerosol optical depth in Bac Lieu and Bac Giang Abstract   PDF
Phạm Xuân Thành, Nguyễn Xuân Anh, Đỗ Ngọc Thúy, Lê Việt Huy
 
Vol 37, No 3 (2015) Impacts of mineral resources exploitation on socio-economic development of local communities in Western districts, Nghe An province Abstract   PDF
Le Van Huong
 
Vol 35, No 4 (2013) Impacts of natural calamity on livelihood of ethnic minority in Lao Cai Province Abstract   PDF
Dao Thi Luu, Le Van Huong
 
Vol 34, No 4 (2012) Improve and extend applied field of the method of distance - frequency Rate - identification in analyzing and processing the aero - geophysical data Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Đức Vinh, Võ Thanh Quỳnh
 
Vol 39, No 2 (2017) Improved method for hydrochemical exploration of mineral resources Abstract
Nguyen Van Luyen*, Oleg G. Savichev, Viktor A. Domarenko, Quach Duc Tin
 
Vol 40, No 1 (2018) Improvement of the accuracy of the quasigeoid model VIGAC2017 Abstract   PDF
Ha Minh Hoa
 
Vol 32, No 4 (2010) Indi - Khoáng sản đi kèm có triển vọng trong mỏ Chì - Kẽm khu vực chợ Đồn Abstract   PDF
Phạm Thị Dung, Trần Tuấn Anh, Trần` Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Viết Ý, Shunsho Ishihara, Phạm Ngọc Cẩn, Trần Văn Hiếu
 
Vol 36, No 3 (2014) INTEGRATED POTENTIAL ASSESSMENT OF COMMUNITY-BASED ECOTOURISM IN DISTRICT A LUOI, THUA THIEN HUE PROVINCE Abstract   PDF
Ton That Huu Dat
 
Vol 25, No 2 (2003) Integration of remote sensing and geographical information system (GIS) for prediction of natural hazards in Hoa Binh province Abstract
Nguyễn Ngọc Thạch
 
Vol 37, No 3 (2015) International Union of Geodesy and Geophysics Abstract   PDF
Nguyen Van Giang
 
Vol 36, No 4 (2014) Interpretation of land cover using spectral modulation pattern- an example with Landsat 8 OLIimage Abstract   PDF
Nguyen Dinh Duong, Le Van Anh, Ho Le Thu
 
Vol 25, No 2 (2003) Interpretation of the aeromagnetic map ∆Ta of the Tuan Giao region using Euler deconvolution Abstract
Võ Thanh Sơn
 
Vol 40, No 1 (2018) Inverse analysis for transmissivity and the Red river bed's leakage factor for Pleistocene aquifer in Sen Chieu, Hanoi by pumping test under the river water level fluctuation Abstract   PDF
Trieu Duc Huy, Tong Ngoc Thanh, Nguyen Van Lam, Nguyen Van Hoang
 
Vol 25, No 2 (2003) Investigation Geological structural morphology of Quaternary sediment on coastal Bac Lieu Abstract
Nguyễn Văn Giảng, Lê Ngọc Thanh
 
Vol 37, No 2 (2015) Investigation in ability to improving accuracy of interpolation method for height anomalies using terrain data and remove-restore technique Abstract   PDF
Pham Thi Hoa
 
Vol 34, No 4 (2012) Ionospheric conductivity from the ionograms recorded at Phu Thuy, Hanoi Abstract   PDF
Phạm Thị Thu Hồng, Amory- Mazaudier Christine, Lê Huy Minh
 
Vol 32, No 2 (2010) Kết nối độ cao chuẩn xác định từ đo cao thủy chuẩn truyền thống và từ đo cao GPS Abstract   PDF
Phạm Hoàng Lân
 
Vol 33, No 3 (2011): KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN PHỤC VỤ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC NGẦM Ở KHU KINH TẾ - CẢNG HÒN LA TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract   PDF
Đoàn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Canh
 
Vol 23, No 4 (2001) Kết quả bổ sung trong phân tích tài liệu từ để nghiên cứu mạng lưới đứt gãy Bắc Trung Bộ Abstract   PDF
Đinh Văn Toàn, Trịnh Việt Bắc
 
Vol 30, No 1 (2008) Kết quả bước đầu nghiên cứu công nghệ xử lý nhiệt zircon Việt Nam Abstract   PDF
Nguyễn Ngọc Khôi, Phạm Văn Long
 
Vol 24, No 3 (2002) Kết quả bước đầu nghiên cứu hướng và phạm vi phân tỏa vật liệu phù sa Sông Hồng ở vùng biển ven bờ Vịnh Bắc Bộ Abstract   PDF
Lê Xuân Hồng, Phạm Ngọc Vinh
 
Vol 31, No 4 (2009) Kết quả bước đầu phân tích tài liệu địa chấn dò sâu nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất miền Bắc Việt Nam Abstract   PDF
Đinh Văn Toàn, Steven Harder, Phạm Năng Vũ, Trịnh Việt Bắc, Đoàn Văn Tuyến, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Quang
 
Vol 30, No 3 (2008) Kết quả hiệu chuẩn và xác định hệ số khuếch đại của thiết bị ghi địa chấn tại các trạm địa chấn Việt Nam Abstract   PDF
Ngô Thị Lư
 
Vol 27, No 4 (2005) Kết quả mới trong nghiên cứu địa chất vùng hạ lưu Sông Hương Abstract
Nguyễn Văn Canh
 
Vol 29, No 4 (2007) Kết quả nghiên cứu bổ sung về hệ tầng Đa Niêng (Carbon hạ) ở Tây Bắc Bộ Abstract   PDF
Tạ Hòa Phương, Đoàn Nhật Trưởng
 
Vol 29, No 1 (2007) Kết quả nghiên cứu bổ sung về hệ tầng Đồ Sơn tại bán đảo Đồ Sơn, Hải Phòng Abstract   PDF
Tạ Hòa Phương, Nguyễn Ngọc Khôi
 
Vol 33, No 3 (2011): KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỎ TRÁI ĐẤT BẰNG TÀI LIỆU SÓNG KHÚC XẠ CỦA HAI TUYẾN ĐỊA CHẤN DÒ SÂU Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM Abstract   PDF
Đinh Văn Toàn, Steven Harder, Trịnh Việt Bắc, Đoàn Văn Tuyến, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Quang
 
Vol 31, No 2 (2009) Kết quả nghiên cứu công nghệ xử lý nhiệt Saphir miền Nam Việt Nam Abstract
Nguyễn Ngọc Khôi, Phạm Văn Long
 
Vol 27, No 3 (2005) Kết quả nghiên cứu mới về ranh giới Devon-Carbon tại nam Cát Bà, Hải Phòng bằng phương pháp MSEC Abstract
Nguyễn Thị Kim Thoa, Brooks B. Ellwood, Tạ Hòa Phương, Lưu Thị Phương Lan, Đoàn Nhật Trưởng
 
Vol 33, No 3 (2011): KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỤT LÚN ĐẤT Ở HÀ TRUNG - HẬU LỘC TỈNH THANH HOÁ Abstract   PDF
Nguyễn Đăng Túc, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Huy Thịnh
 
201 - 300 of 980 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>