Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 25, No 4 (2003) Phân tích các yếu tố địa lý của hệ thực vật vườn Quốc gia Ba Vì Abstract   PDF
Lê Trần Chấn, Trần Ngọc Ninh, Huỳnh Nhung, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Thị Phượng, Trần Thúy Vân
 
Vol 33, No 4 (2011) PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐỊA MẠO PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ KHAI THÁC NHANH VÀNG SA KHOÁNG KHU VỰC THƯỢNG NGUỒN SÔNG SEKAMAN - CHDCND LÀO Abstract
Phạm Việt Hà, Ngô Văn Liêm, Bùi Thị Lê Hoàn
 
Vol 23, No 2 (2001) Phân tích giai đoạn phát triển hệ đứt gãy Sông Hồng - Sông Chảy trong Kainozoi bằng phương pháp kiến tạo động lực Abstract   PDF
Nguyễn Đăng Túc
 
Vol 22, No 3 (2000) Phân tích lại bản đồ trọng lực sử dụng trong phân vùng cấu trúc địa chất và phân bố đứt gãy kiến tạo Abstract   PDF
Đinh Văn Toàn
 
Vol 29, No 2 (2007) Phân tích nguyên nhân gây sụt lở mặt đất ở Cam Lộ (Quảng Trị) Abstract   PDF
Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Thanh, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Hưng
 
Vol 23, No 1 (2001) Phân tích phổ để xác định các tham số động lực của chấn tiêu động đất Abstract   PDF
Ngô Thị Lư
 
Vol 27, No 4 (2005) Phân tích số liệu địa chấn để tính tốc đồ thời gian truyền sóng P Abstract
Ngô Thị Lư
 
Vol 26, No 3 (2004) Phân tích tác động của tai biến xói lở đến đới ven biển Phan Rí - Phan Thiết Abstract   PDF
Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hồng Huế, Nguyễn Hải Hà, Đỗ Minh Đức, Trần Đăng Quy
 
Vol 32, No 1 (2010) Phân tích trượt sườn dốc theo phương pháp mô hình vật lý có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác Abstract   PDF
Phan Tiến An, Phan Trường Phiệt, Nguyễn Văn Hoàng, Vũ Đình Hùng
 
Vol 27, No 2 (2005) PHÂN TÍCH ĐỊA ĐỘNG LỰC TRONG NGHIÊN CỨU TAI BIẾN ĐỊA CHẤT BỀ MẶT (LŨ, LŨ QUÉT VÙNG BẮC TRUNG BỘ) Abstract   PDF
Ngô Gia Thắng, Lê Duy Bách
 
Vol 27, No 3 (2005) Phản ứng của tầng điện lý xích đạo quan sát tại Tp. Hồ Chí Minh đối với bão từ 17-19/8/2003 Abstract
Hoàng Thái Lan
 
Vol 32, No 4 (2010) Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông ven biển Châu thổ Sông Cửu Long Abstract   PDF
Nguyễn Địch Dỹ, Doãn Đình Lâm, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Quảng, Nguyễn Thị Thu Cúc
 
Vol 27, No 4 (2005) Phân vùng dự báo lũ quét sườn Abstract
Trần Văn Tư
 
Vol 28, No 1 (2006) Phân vùng sinh thái cảnh quan dải ven biển Việt Nam để sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường Abstract
Phạm Hoàng Hải
 
Vol 23, No 4 (2001) Phân vùng tai biến địa chất khu vực Bắc Trung Bộ Abstract   PDF
Trần Văn Dương, Trần Trọng Huệ
 
Vol 29, No 4 (2007) Phân vùng trượt lở vùng Hạ Long - Cẩm Phả bằng hai phương pháp lập bản đồ chỉ số ổn định sườn dốc và chỉ số trượt lở Abstract   PDF
Vũ Thanh Tâm, Lê Cảnh Tuân, Phạm Khả Tùy, Phạm Việt Hà
 
Vol 25, No 3 (2003) Phát hiện hóa thạch Conodonta trong đá vôi Cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) Abstract   PDF
Phan Kim Ngân
 
Vol 30, No 3 (2008) Phát hiện lần đầu tiên khoáng vật Jonassonite - AuBi5S4 ở Việt Nam Abstract   PDF
A. S. Borisenko, Trần Trọng Hòa, V. I. Vasilev, N. K. Morsev, Vũ Văn Vấn, Ngô Thị Phượng, Hoàng Hữu Thành, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung
 
Vol 33, No 1 (2011) PHÁT HIỆN MỚI VỀ HÓA THẠCH STROMATOLIT TRONG TRẦM TÍCH HỆ TẦNG RINH CHÙA, TRŨNG NA DƯƠNG, LẠNG SƠN Abstract   PDF
GEPTNER A.R., Nguyễn Xuân Huyên, PETROVA V.V., Lê Thị Nghinh, Nguyễn Minh Quảng
 
Vol 31, No 4 (2009) Phát hiện nước ngọt dưới đất ngoài biển bằng phương pháp ảnh điện (ĐSĐ 2D) Abstract   PDF
Nguyễn Hồng Bàng
 
Vol 25, No 3 (2003) Phát triển mô hình nước nông ba lớp và áp dụng vào dự báo chuyển động bão trên vùng biển Việt Nam Abstract   PDF
Lê Đức, Kiều Thị Xin
 
Vol 26, No 3 (2004) Phép biến đổi Petrovski cải tiến và vấn đề sai số của các phương pháp đo sâu điện lưỡng cực cải tiến Abstract   PDF
Vũ Đức Minh
 
Vol 27, No 1 (2005) PHỔ DẠNG SỐNG CỦA HỆ THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ Abstract   PDF
Lê Trần Chấn, Trần Ngọc Ninh, Huỳnh Nhung, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Thị Phượng, Trần Thúy Vân
 
Vol 31, No 4 (2009) Phương Pháp dịch chuyển Kirchhoff : Tác động của tham số độ rộng Abstract   PDF
Lê Văn Anh Cường, Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Nhật Kim Ngân, Đặng Hoài Trung
 
Vol 37, No 2 (2015) Phương pháp gia công mẫu làm giàu tảo silic trong trầm tích Abstract   PDF
Trần Đức Thạnh
 
Vol 25, No 4 (2003) Phương pháp nghiên cứu tổng hợp lãnh thổ hiện đại trong địa lý và các khoa học phụ cận Abstract   PDF
Trần Văn Ý, Lại Vĩnh Cẩm, Nguyễn Xuân Độ
 
Vol 27, No 1 (2005) PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH ĐỘ CHÍNH XÁC VỊ TRÍ MẶT BẰNG ĐIỂM LƯỚI GPS Abstract
Phan Văn Hiến
 
Vol 31, No 2 (2009) Phương pháp viễn thám nhiệt trong nghiên cứu phân bố nhiệt độ bề mặt đô thị Abstract   PDF
Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung
 
Vol 28, No 3 (2006) Phương pháp xây dựng bản đồ nguy cơ rủi ro môi trường lưu vực sông Bé Abstract
Trần Tuấn Tú, Hà Quang Hải
 
Vol 42, No 1 (2020): IN PROGRESS Pore water pressure accumulation and settlement of clays with a wide range of Atterberg’s limits subjected to multi-directional cyclic shear Abstract
Tran Thanh Nhan, Hiroshi Matsuda
 
Vol 36, No 1 (2014) Potential geoheritages in Lao Cai - Suggestions preservation and development Abstract   PDF
La The Phuc, Pham Thi Kim Tuyen, Kieu Thanh Nga, Nguyen Thi Nga
 
Vol 38, No 2 (2016) PRE-CENOZOIC TECTONIC DEFORMATION PHASES IN THE MUONG XEN AREA, NGHE AN PROVINCE Abstract   PDF
Nguyen Ba Minh*, Nguyen Van Vuong
 
Vol 38, No 4 (2016) Prediction of maximum earthquake magnitude for northern Vietnam region based on the gev distribution Abstract   PDF
Vu Thi Hoan*, Ngo Thi Lu, Mikhail Rodkin, Nguyen Huu Tuyen, Phung Thi Thu Hang, Tran Viet Phuong
 
Vol 35, No 2 (2013) Predictions foF2 of equatorial ionosphere and applications for HF communication in Vietnam Abstract   PDF
Hoàng Thái Lan, Vĩnh Hào, Dương Văn Vinh, Đào Ngọc Hạnh Tâm
 
Vol 36, No 3 (2014) PRELIMINARY ASSESSMENT OF DISSOLVED AND PARTICULATE HEAVY METALS TRANSPORTED BY THE RED RIVER AT THE SONTAY STATION Abstract   PDF
Dang Thi Ha, Alexandra Coynel
 
Vol 38, No 3 (2016) Preliminary assessments of debris flow hazard in relation to geological environment changes in mountainous regions, North Vietnam Abstract
Tran Van Tu*, Dao Minh Duc, Nguyen Manh Tung, Van Duy Cong
 
Vol 25, No 2 (2003) Preliminary Interpretation of the magnetic anomalies of the Eastern Vietnam sea and adjacent region a Abstract
Lê Huy Minh, Lưu Việt Hùng
 
Vol 34, No 1 (2012) Preliminary observation of particulate organic carbon (POC) contents in water environment of the downstream of Red River system Abstract   PDF
Vu Huu Hieu, Le Thi Phuong Quynh, Garnier Josette, Henri Etcheber, Duong Thi Thuy, Ho Tu Cuong
 
Vol 35, No 4 (2013) Preliminary research on protective functional mapping for a basin base on ecological landscape analysis and assessment applied at Chu River basin, Thanh Hoa province Abstract   PDF
Pham The Vinh, Vo Thinh, Nguyen Huu Tu, Vu Anh Tai
 
Vol 39, No 4 (2017) Preliminary study on phytogeography of Dipterocarpaceae Blume family in Vietnam Abstract
Vu Anh Tai, Pham The Vinh, Tran Thi Thuy Van, Le Thi Kim Thoa, Le Duc Hoang, Ngo Thi Bich Hong
 
Vol 41, No 1 (2019) Presence of trace elements in sediment of Can Gio mangrove forest, Ho Chi Minh city, Vietnam Abstract   PDF
Tran Trong Hung, Tran Anh Tu, Dang Thuong Huyen, Marc Desmet
 
Vol 41, No 4 (2019) Probabilistic seismic hazard assessment for Hanoi city Abstract
Pham The Truyen, Nguyen Hong Phuong
 
Vol 36, No 4 (2014) Probabilistic seismic hazard assessment for the South Central Vietnam Abstract   PDF
Nguyen Hong Phuong, Pham The Truyen
 
Vol 38, No 2 (2016) PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ASSESSMENT FOR THE TRANH RIVER HYDROPOWER PLANT NO2 SITE, QUANG NAM PROVINCE Abstract   PDF
Nguyen Hong Phuong*, Pham The Truyen, Nguyen Ta Nam
 
Vol 36, No 1 (2014) Processing GPS/GLONASS data Abstract   PDF
Vy Quoc Hai
 
Vol 37, No 2 (2015) Processing methods for enrichment of diatoms in sediment samples Abstract   PDF
Tran Duc Thanh
 
Vol 27, No 1 (2005) PROFIN THẲNG ĐỨNG CỦA TỐC ĐỘ GIÓ TRONG LỚP KHÍ QUYỂN SÁT ĐẤT VÀO THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP, TẠI PHƯỚC HÒA, BÌNH ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG Abstract   PDF
Lê Văn Lưu, Lê Việt Huy, Phạm Xuân Thành, Hoàng Hải Sơn
 
Vol 24, No 3 (2002) Profin tốc độ gió theo chiều cao, trong lớp không khí sát đất, khu vực Phước Hòa - Bình Định Abstract   PDF
Lê Văn Lưu, Lê Việt Huy, Phạm Xuân Thành, Hoàng Hải Sơn
 
Vol 22, No 4 (2000) Quá trình biến dạng của đới đứt gãy Sông Hồng trong Kainozoi Abstract   PDF
Phạm Năng Vũ
 
Vol 26, No 1 (2004) Quá trình xói mòn đất trên phạm vi đới đứt gãy Sông Hồng và phụ cận Abstract   PDF
Nguyễn Quang Mỹ, Ngô Trà Mai, Nguyễn Quang Minh
 
Vol 26, No 4 (2004) Quan hệ giữa quy luật phân mùa dòng chảy các tai biến tự nhiên tại dải Duyên hải Miền Trung Abstract
Nguyễn Lập Dân, Vũ Thu Lan
 
Vol 27, No 3 (2005) Quan sát hình thái cấu trúc đáy hồ bằng công nghệ Georadar Abstract
Nguyễn Văn Giảng
 
Vol 28, No 4 (2006) Quan trắc động thái nước dưới đất tại vùng Lê Hồng Phong Abstract
Bùi Trần Vượng
 
Vol 29, No 2 (2007) Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành và bối cảnh địa động lưc Abstract   PDF
Vũ Văn Vấn, Trần Trọng Hòa, A. S. Borisenco, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Trần Hồng Lam, Đặng Trung Thuận, Phạm Thị Dung
 
Vol 38, No 4 (2016) Quantifying organic carbon storage and sources in sediments of Dong Rui mangrove forests, Tien Yen district, Quang Ninh province using carbon stable isotope Abstract   PDF
Pham Thao Nguyen, Nguyen Tai Tue*, Tran Dang Quy, Nguyen Dinh Thai
 
Vol 34, No 1 (2012) Quantitive assessment soil erosion by USLE and GIS in mountains and hills, Thanh - Nghe - Tinh region Abstract   PDF
Nguyen Van Dung, Nguyen Dinh Ky
 
Vol 25, No 2 (2003) Quarternary Lateritizations stages in Viet Nam Abstract
Đậu Hiển, Đỗ Văn Tự, Vũ Văn Hà
 
Vol 29, No 3 (2007) Quy trình và phương pháp hiệu chuẩn hệ thống thiết bị ghi tại các trạm địa chấn Việt Nam Abstract   PDF
Ngô Thị Lư, Nguyễn Văn Đắc
 
Vol 40, No 3 (2018) Radiometric survey in geological mapping of basement complex area of parts of Southwestern Nigeria Abstract
Ademila O., Akingboye A. S., Ojamomi A. I.
 
Vol 36, No 1 (2014) Recent crustal motion in Vietnam and in the Southeast Asia region by continuous GPS data Abstract   PDF
Le Huy Minh, Rédéric Masson, Alain Bourdillon, Rolland Fleury, Jar-Ching Hu, Vu Tuan Hung, Le Truong Thanh, Nguyen Chien Thang, Nguyen Ha Thanh
 
Vol 34, No 3 (2012) RECOGNITION OF EARTHQUAKE-PRONE AREA (M \(\geq 5.0\) ) APPLIED FOR NORTH VIETNAM AND ADJACENCY Abstract   PDF
Nguyen Huu Tuyen, A.I. GORSHKOV, Ngo Thi Lu
 
Vol 41, No 2 (2019) Recreational and conservative valuation of Bien Ho landscape Abstract   PDF
Nguyen Thanh Tuan, Tran Thuy Chi, Tran Van Y, Vu Thi Mung
 
Vol 36, No 3 (2014) RED BASALTIC SOILS-THE RAW MATERIAL SOURCE FOR PRODUCTION OF NON-CALCINED BRICK Abstract   PDF
Nguyen Anh Duong, Kieu Quy Nam, Tran Tuan Anh
 
Vol 34, No 1 (2012) Refinement anomalous elevation EGM2008 base on GPS-levelling data in local region Tay Nguyen and south central coastal areas Abstract   PDF
Nguyen Duy Do, Dang Nam Chinh, Sisomphone Insisiengmay
 
Vol 36, No 2 (2014) REFINING GEOIDAL HEIGHTS COMPUTED BY FULLY-NORMALISED SPHERICAL HARMONICS COEFFICIENTS OF THE EARTH GRAVITATIONAL MODEL EGM2008 BY ADJUSTMENT OF COMBINED GPS/LEVELLING/GEOID NETWORK Abstract   PDF
Bui Khac Luyen
 
Vol 39, No 3 (2017) Remote Sensing for Monitoring Surface Water Quality in the Vietnamese Mekong Delta: The Application for Estimating Chemical Oxygen Demand in River Reaches in Binh Dai, Ben Tre Abstract   PDF
Nguyen Thi Binh Phuong, Van Pham Dang Tri, Nguyen Ba Duy, Nguyen Chanh Nghiem
 
Vol 38, No 1 (2016) Research assessment landslide and sedimentation of Hoa Binh hydropower reservoir Abstract
Bui Van Thom, Pham Quang Son, Pham Van Hung, Ngo Thi Van Anh
 
Vol 41, No 4 (2019) Research on fabrication of non-calcined geopolymer ceramics from kaolin Tung Ba, Vi Xuyen, Ha Giang Abstract
Tran Thi Lan, Nguyen Anh Duong, Phan Luu Anh, Tran Thi Man
 
Vol 35, No 3 (2013) Research status and warming of the risk of earth subsidence-cracking in the Tay Nguyen area Abstract   PDF
Phạm Văn Hùng, Nguyễn Xuân Huyên
 
Vol 34, No 3 (2012) Research the landslide susceptibility and zoning in the Son La hydroelectricity area by the Saaty's Analytical Hiearchy Process (AHP) Abstract   PDF
Tran Anh Tuan, Nguyen Tu Dan
 
Vol 37, No 1 (2015) Results of magnetotelluric survey for studying geothermal system in the Bang area, Quang Binh province Abstract   PDF
Doan Van Tuyen, Tran Anh Vu, Lai Hop Phong, Le Van Si, Pham Ngoc Dat, Duong Thi Ninh, Dinh Van Toan, Nguyen Thi Hong Quang
 
Vol 39, No 2 (2017) RETRACTED ARTICLE: Application of stable isotope analysis methods for reconstructing paleoenvironment and paleoclimate in sediment cores Abstract
Dang Minh Quan, Pham Thao Nguyen, Luu Viet Dung, Tran Dang Quy, Nguyen Tai Tue*
 
Vol 34, No 2 (2012) Rice crop mapping in the Mekong River Delta using TerraSAR-X radar remote sensing data Abstract   PDF
Lam Dao Nguyen, Hoang Phi Phung
 
Vol 36, No 2 (2014) RISK ASSESSMENT OF DAMAGE CAUSED BY LANDSLIDE IN THE MOUNTAINOUS DISTRICTS OF QUANG NGAI PROVINCE Abstract   PDF
Pham Van Hung
 
Vol 35, No 2 (2013) Risk warning landslide In the mountainous districts of Quang Ngai province Abstract   PDF
Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Dũng
 
Vol 34, No 1 (2012) River bank erosion assessment in the confluence of Thao, Da, and Lo rivers Abstract   PDF
Pham Tich Xuan
 
Vol 34, No 1 (2012) Role of topo-geographical conditions of Northern Central Region Vietnam and the difference of heavy rains between North and South Ngang Pass Abstract   PDF
Nguyen Khanh Van
 
Vol 34, No 1 (2012) Salinization in the Co Chien river and solutions for river fresh water exploitation to supply for Tra Vinh city Abstract   PDF
Dang Hoa Vinh, Pham Thi Bich Thuc
 
Vol 34, No 3 (2012) Scientific basis and method to set up the map of zonation area for sweeping flood Abstract   PDF
Tran Van Tu
 
Vol 40, No 2 (2018) Sea-level rise and resilience in Vietnam and the Asia-Pacific: A synthesis Abstract
Luc Hens, Nguyen An Thinh, Tran Hong Hanh, Ngo Sy Cuong, Tran Dinh Lan, Nguyen Van Thanh, Dang Thanh Le
 
Vol 42, No 1 (2020): IN PROGRESS Seasonal variability in climate time series in Rajshahi division, Bangladesh Abstract
Md. Nezam Uddin, Syed Mustafizur Rahman, Md. Sultan-Ul- Islam, Md. Shuzon Ali, Md. Abdullah Al Mamun
 
Vol 37, No 1 (2015) Secondary consolidation of soft soils in salt-affected conditions related to sea lever rise, case study: hanoi soft soils Abstract   PDF
Nguyen Van Vu, Nguyen Ngoc Truc
 
Vol 36, No 2 (2014) SEDIMENTARY CHARACTERISTICS OF SAND DUNES IN CAU NGANG AND TRA CU DISTRICTS, TRA VINH PROVINCE AND THEIR FRESHWATER - BEARING CAPACITY Abstract   PDF
Nguyen Van Lap, Ta Thi Kim Oanh
 
Vol 34, No 1 (2012) Sedimentary characteristics of tidal flats and coastline changes in Ca Mau coastal area, Mekong River Delta Abstract   PDF
Nguyen Van Lap, Ta Thi Kim Oanh
 
Vol 38, No 1 (2016) Sedimentary facies and engineering geological characteristics of Holocene deposits in the coastal area of Tien Lang district, Hai Phong city Abstract
Vu Van Loi
 
Vol 40, No 3 (2018) Seismic activity characteristics in the East Sea area Abstract
Vu Thi Hoan, Ngo Thi Lu, Rodkin M. V., Nguyen Quang, Phan Thien Huong
 
Vol 40, No 2 (2018) Seismic status in Bangladesh Abstract
Syed Mustafizur Rahman, Md. Habibur Rahman, Md. Omar Faruk, Md. Sultan-Ul Islam
 
Vol 41, No 4 (2019) Seismogenic nodes as a viable alternative to seismogenic zones and observed seismicity for the definition of seismic hazard at regional scale Abstract
Paolo Rugarli, Franco Vaccari, Giuliano Panza
 
Vol 35, No 2 (2013) Sericite Ore Prospects in Huong Son - Ky Anh region (Ha Tinh Province) Abstract   PDF
Phạm Tích Xuân, Nguyễn Văn Phổ, Đoàn Thu Trà, Hoàng Tuyết Nga, Phạm Thanh Đăng, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Thảo
 
Vol 39, No 2 (2017) Shifting challenges for coastal green cities Abstract
Nguyen Van Thanh, Dang Thanh Le, Nguyen An Thinh, Tran Dinh Lan, Luc Hens*
 
Vol 37, No 3 (2015) Simulated ground motion of the earthquake on Octorber 22nd, 2012, M4.6 at Song Tranh 2 dam area Abstract   PDF
Tran Thi My Thanh, Vi Van Vung, Hiroe Miyake, Kojiro Irikura
 
Vol 36, No 4 (2014) Simulation of long-term variations of the F2-layercritical frequency f0F2 at the northern tropical crest of ionization at Phu Thuy, Hanoi, Vietnam using the thermosphere-ionosphere-electrodynamicsgeneral circulation model (TIE-GCM) Abstract   PDF
Pham Thi Thu Hong, C. Amory-Mazaudier, Le Huy Minh
 
Vol 41, No 2 (2019) Simultaneous removal of heavy metals from aqueous solutions by Equisetum diffusum D. Don Abstract   PDF
Nguyen Thi Hoang Ha, Vu Thi Thom
 
Vol 33, No 3 (2011): SINH KHOÁNG PERMI - TRIAS MIỀN BẮC VIỆT NAM Abstract   PDF
Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Ngô Thị Phượng, BORISENKO A.S, IZOKH A.E
 
Vol 33, No 2 (2011) SO SÁNH SỰ XUẤT HIỆN CỦA SPREAD F XÍCH ĐẠO TỪ TRONG NĂM MẶT TRỜI HOẠT ĐỘNG TRUNG BÌNH (2003) VÀ HOẠT ĐỘNG YẾU (2005) Abstract   PDF
Hoàng Thái Lan, Nguyễn Thu Trang, JOHN MACDOUGALL
 
Vol 33, No 2 (2011) SƠ ĐỒ VI PHÂN VÙNG ĐỘNG ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRÊN CƠ SỞ CÁC KẾT QUẢ ĐO DAO ĐỘNG VI ĐỊA CHẤN Abstract   PDF
Nguyễn Tiến Hùng, KUO- LIANG WEN
 
Vol 40, No 2 (2018) Soil structure and soil organic matter in water-stable aggregates under different application rates of biochar Abstract
Vladimir Simansky, Jan Horak, Martin Juriga, Dusan Srank
 
Vol 35, No 3 (2013) Some characteristic of equatorial spread F at Phu Thuy over a solar cycle Abstract   PDF
Trần Thị Lan, Đào Thế Cường
 
Vol 25, No 2 (2003) Some features of Paleogen- Neogen deposits in the Song Lo depression and their relationship with tectonic activities Abstract
Nguyễn Xuân Huyên, Phan Đông Pha, Nguyễn Quốc Cường, Wysoska Anna
 
Vol 35, No 3 (2013) Some geological-geomorphological heritages of Ba Vi area - basis for building a geopark in Hanoi Abstract   PDF
Tạ Hòa Phương, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Thùy Dương, Hoàng Thị Minh Thảo, Bùi Văn Đông, Nguyễn Thị Thu Cúc
 
501 - 600 of 987 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>