Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 36, No 1 (2014) Some initial comments of geological environment change when exploiting brown coal in Bac Bo plain Abstract   PDF
Tran Van Tu
 
Vol 37, No 2 (2015) Some natural heritages of outstanding values for tourism development in Central Highland Abstract   PDF
Ta Hoa Phuong, Truong Quang Hai, Dang Van Bao
 
Vol 35, No 1 (2013) Some research results of sediment accumlation rates on the prodelta of Mekong River Delta and the adjacent shelf Abstract   PDF
Nguyễn Trung Thành, Phùng Văn Phách, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Trung Minh, Bùi Việt Dũng, Nguyễn Quang Long
 
Vol 37, No 2 (2015) Some results of stability evaluation for the Song Tranh 2 dams and its surrounding geological environment by microseismic investigations Abstract   PDF
Ngo Thi Lu, Kapustian N.K., Antonovskaia G.N., Danilov A.V., Pudova I.V., Nguyen Thanh Tung, Nguyen Thanh Hai, Le Quang Khoi, Phung Thu Hang
 
Vol 38, No 3 (2016) Some study results of Cam Ranh - Binh Thuan mud eruption strip Abstract
Bui Van Thom*, Phan Trong Trinh, Ngo Tuan Tu, Nguyen Anh Duong, Nguyen Dang Manh
 
Vol 41, No 1 (2019) Spatial distribution of hot days in north central region, Vietnam in the period of 1980-2013 Abstract   PDF
Pham Thi Ly, Hoang Luu Thu Thuy
 
Vol 41, No 4 (2019) Spatial distribution of submerged aquatic vegetation in An Chan coastal waters, Phu Yen province using the PlanetScope satellite image Abstract
Nguyen Thi Thu Hang, Nguyen Thai Hoa, Nguyen Van Tu, Nguyen Ngoc Lam
 
Vol 34, No 1 (2012) Spatial distribution of trace elements in surface sediments of Tien Yen Bay, northeast Vietnam Abstract   PDF
Tran Dang Quy, Nguyen Tai Tue, Mai Trong Nhuan
 
Vol 40, No 1 (2018) Spatial variations of arsenic in groundwater from a transect in the Northwestern Hanoi Abstract   PDF
Dao Viet Nga, Pham Thi Kim Trang, Vu Thi Duyen, Tran Thi Mai, Vi Thi Mai Lan, Pham Hung Viet, Dieke Postma, Rasmus Jakobsen
 
Vol 36, No 1 (2014) Studies of land surface temperature distribution using multispectral image Landsat Abstract   PDF
Trinh Le Hung
 
Vol 36, No 2 (2014) STUDY OF CLIMATIC DROUGHT STATUS IN QUANG TRI PROVINCE Abstract   PDF
Doan Doan Tuan, Nguyen Van Hoang, Nguyen Van Loi
 
Vol 34, No 4 (2012) Study of factors affecting arsenic release from sediment into groundwater Abstract   PDF
Nguyễn Như Khuê, Phạm Thị Kim Trang, Hoàng Thị Tươi, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hoa Mai, Cao Thị Mai Trang, Vi Thị Mai Lan, Phạm Hùng Việt, Dieke Postma
 
Vol 40, No 1 (2018) Study of impurity in blue spinel from the Luc Yen mining area, Yen Bai province, Vietnam Abstract   PDF
Le Thi Thu Huong, Tobias Haeger, The-Long Phan
 
Vol 37, No 4 (2015) Study of Subsidence detection by DinSAR and evaluation of some factors to the outcome Abstract   PDF
Tran Van Anh, Tran Quoc Cuong, Nguyen Duc Anh, Dang Vu Khac
 
Vol 37, No 2 (2015) Study of the Earth’s crustal structure in the Area of Song Tranh and it’s adjacents Abstract   PDF
Dinh Van Toan, Lai Hop Phong, Tran Anh Vu, Nguyen Thi Hong Quang
 
Vol 38, No 4 (2016) Study of the morphology of the low-latitude D region ionosphere using the method of tweeks observed at Buon Ma Thuot, Dak Lak Abstract   PDF
Le Minh Tan*, Nguyen Ngoc Thu, Tran Quoc Ha, Nguyen Thi Thao Tuyen
 
Vol 36, No 1 (2014) Study of Tra Ly river salt intrusion modeling for assessment of salt intrusion prediction Abstract   PDF
Nguyen Van Hoang, Nguyen Thanh Cong, Ung Quoc Khang, Le Quang Dao
 
Vol 39, No 1 (2017) Study on active tectonic faults using soil radon gas method in Viet Nam Abstract   PDF
Pham Tich Xuan*, Nguyen Van Pho, Vu Van Chinh, Pham Thanh Dang, Nguyen Thi Lien, Doan Thu Tra, Hoang Tuyet Nga, Bui Van Quynh, Nguyen Van Luan, Nguyen Xuan Qua
 
Vol 36, No 2 (2014) STUDY ON EXCESS PORE WATER PRESSURE CHANGES OF SATURATED SOFT CLAY SUBJECTED TO UNDRAINED UNI-DIRECTIONAL AND MULTI-DIRECTIONAL CYCLIC SIMPLE SHEARS Abstract   PDF
Tran Thanh Nhan, Đo Quang Thien
 
Vol 40, No 4 (2018) Study on groundwater abstraction by horizontal drains for minimization of saltwater upconing from below Abstract
Nguyen Van Hoang, Nguyen Thanh Cong, Quach Quang Hai, Tran Van Quang
 
Vol 36, No 4 (2014) Study on the accuracy of the numerical modeling of the groundwater movement due to spatial and temporal discretization Abstract   PDF
Nguyen Van Hoang, Pham Thi Lan Hoa, Le Thanh Tung
 
Vol 35, No 4 (2013) Study on the changes in physical and chemical properties of red basalt soils under different utilization types of Daknong province Abstract   PDF
Luu The Anh, Nguyen Đuc Thanh, Duong Thi Thanh Lịm, Nguyen Lan Huong, Nguyen Thi Hue, Nguyen Hoai Thu Huong
 
Vol 38, No 1 (2016) Study on the characteristics of salinity transport in 2D cross-section unconfined aquifer Abstract
Nguyen Van Hoang, Nguyen Thanh Cong, Pham Lan Hoa, Le Thanh Tung
 
Vol 34, No 4 (2012) Study on the impact of the Tri An reservoir on its downstream groundwater level regime Abstract   PDF
Nguyễn Văn Hoàng, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Đức Rỡi, Lê Đức Lương
 
Vol 36, No 2 (2014) STUDYING LANDSLIDES IN THUA THIEN - HUE PROVINCE Abstract   PDF
Mai Thanh Tan, Nguyen Van Tao
 
Vol 36, No 3 (2014) STUDYING THE DEEP STRUCTURE IN THE SAIGON RIVER FAULT AREA BY THE MAGNETOTELLURIC METHOD Abstract   PDF
Luu Viet Hung, Michel Menvielle, Le Huy Minh, Vo Thanh Son, Nguyen Chien Thang, Guy Marquis, Cao Dinh Trieu
 
Vol 23, No 4 (2001) Sử dụng ảnh vệ tinh RADARSAT (SAR) và GIS trong nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị Abstract   PDF
Phạm Quang Sơn, Bùi Đức Việt
 
Vol 27, No 4 (2005) Sử dụng Bentonit và Diatomit trong xử lý rác thải sịnh hoạt và chăn nuôi Abstract
Kiều Quý Nam, Nguyễn Hữu Toàn Phan
 
Vol 32, No 2 (2010) Sử dụng hàm trọng lượng - tuyến nhằm tăng cường độ phân giải trong phân tích tài liệu từ và trọng lực bằng phép biến đổi Wavelet Abstract   PDF
Đặng Văn Liệt, Lương Phước Toàn, Dương Hiếu Đẩu
 
Vol 22, No 1 (2000) Sử dụng phương pháp Entropi cực đại nghiên cứu biến thiên thế kỷ chu kỳ ngắn trường địa từ Abstract   PDF
Lê Ngọc Thanh, Lê Minh Triết
 
Vol 30, No 4 (2008) Sử dụng phương pháp thang điểm có trọng số đánh giá tổng hợp tài nguyên khí hậu cho du lịch, nghỉ dưỡng (Tại một số trung tâm du lịch ở Việt Nam) Abstract   PDF
Nguyễn Khanh Vân
 
Vol 24, No 1 (2002) Sử dụng số liệu đo độ từ cảm xác định ranh giới Devon-Carbon trên các đá trầm tích tại đảo Cát Bà và Núi Voi (Kiến An) Abstract   PDF
Nguyễn Thị Kim Thoa, B. B. Ellwood, Phạm Kim Ngân, Vũ Hồng Nam, Lưu Thị Phương Lan
 
Vol 24, No 3 (2002) Sử dụng than bùn trong nông nghiệp và phương pháp đánh giá mỏ than bùn theo tiêu chuẩn "Trữ lượng giới hạn" Abstract   PDF
Nhâm Văn Toán, Lại Kim Bảng
 
Vol 24, No 1 (2002) Sử dụng trường Vector Gradient ngang cực đại trong việc minh giải từ và trọng lực ở Việt Nam Abstract   PDF
Lê Huy Minh, Lưu Việt Hùng, Cao Đình Triều
 
Vol 22, No 1 (2000) Sử dụng tỷ số phổ biên độ (SH/SV) của dao động vi địa chấn để đánh giá điều kiện nền Abstract   PDF
Lê Tử Sơn
 
Vol 22, No 1 (2000) Sự hình thành kết tụ Carbonat trong trầm tích đầm lầy tại Châu thổ sông Cửu Long Abstract   PDF
Lê Xuân Thuyên
 
Vol 28, No 2 (2006) Sự hình thành nước mỏ trong mối quan hệ với các yếu tố tự nhiên và điều kiện khai thác Abstract
Nguyễn Xuân Tặng
 
Vol 28, No 1 (2006) Sự hình thành thành phần hóa học nước dưới đất trong các đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ Abstract
Bùi Trần Vượng
 
Vol 23, No 2 (2001) Sự hình thành tính chất cơ lý của đất loại sét Pleixtocen muộn vùng Đồng bằng Nam Bộ Abstract   PDF
Mai Phú Giang, Nguyễn Duy Tùng
 
Vol 24, No 3 (2002) Sự hình thành độ từ dư hóa học trên khoáng Manhetit và cơ chế tái nhiễm từ trong đất đá Abstract   PDF
Nguyễn Thị Kim Thoa
 
Vol 25, No 1 (2003) Sự phân bố cửa sắt trong nước dưới đất trầm tích Đệ tứ Đồng bằng Bắc Bộ Abstract
Nguyễn Xuân Tặng, Vũ Kim Tuyến
 
Vol 24, No 4 (2002) Sự phân bố và đặc điểm dị thường áp suất vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam Abstract   PDF
Mai Thanh Tân, Hoàng Ngọc Đang
 
Vol 22, No 2 (2000) Sự phân tỏa vật liệu phù sa Sông Hồng ở Vịnh Bắc Bộ Abstract   PDF
Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Tiến Hải, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đình Nguyên
 
Vol 23, No 3 (2001) Sự phát triển cấu trúc kiến tạo vùng trũng Hà Nội trong Kainozoi Abstract   PDF
Lê Triều Việt
 
Vol 22, No 2 (2000) Sự tái nhiễm từ Magnetit trong đá vôi Devon tại Phong Nha (Quảng Bình) Abstract   PDF
Lưu Thị Phương Lan
 
Vol 30, No 3 (2008) Sự tái nhiễm từ trên các thành tạo trầm tích Devon vùng Quảng Bình Abstract   PDF
Lưu Thị Phương Lan
 
Vol 27, No 3 (2005) Sự tiến hóa địa động lực khu vực Tây Bắc dựa trên các nghiên cứu đá trầm tích màu đỏ hệ tầng Yên Châu (K2yc) Abstract
Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Xuân Khiển, Tạ Trọng Thắng
 
Vol 39, No 3 (2017) Surface sediment grain-size distribution and sediment transport in the subaqueous Mekong Delta, Vietnam Abstract   PDF
Nguyen Trung Thanh*, Karl Stattegger, Daniel Unverricht, Charles Nittrouer, Phung Van Phach, Paul Liu, David DeMaster, Bui Viet Dung, Le Duc Anh, Mai Duc Dong
 
Vol 34, No 3 (2012) Synthesis of imogolite mineral in laboratory conditions Abstract   PDF  
Bùi Hoàng Bắc, YONGOO SONG
 
Vol 34, No 1 (2012) System analysis of water resources and proposal of sustainable water resources allocation for Ba River Catchment Abstract   PDF
Vu Thanh Tam, Do Tien Hung, Tran Thanh Le
 
Vol 29, No 1 (2007) Table of Contents Abstract   PDF
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 29, No 3 (2007) Table of Contents Abstract   PDF
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 30, No 1 (2008) Table of Contents Abstract   PDF
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 31, No 1 (2009) Table of Contents Abstract   PDF
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 26, No 2 (2004) Tác động của khí hậu đến du lịch sinh thái ở Thừa - Thiên Huế Abstract   PDF
Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Hoàng Sơn
 
Vol 31, No 1 (2009) Tách các nhóm tiền chấn, dư chấn từ danh mục động đất khu vực Đông Nam Á (chu kỳ 1278-2008) bằng phương pháp cửa sổ không gian - thời gian Abstract   PDF
Ngô Thị Lư, Trần Việt Phương
 
Vol 30, No 2 (2008) Tai biến trượt lở sờn tại thị xã Hà Giang và vấn đề cảnh báo Abstract   PDF
Lê Đức An, Uông Đình Khanh, Tống Phúc Tuấn, Nguyễn Ngọc Thành
 
Vol 27, No 1 (2005) TÀI LIỆU MỚI VỀ MẶT CẮT CHUẨN CỦA CÁC HỆ TẦNG SIKA, BẮC BUN, MIA LÉ TUỔI DEVON SỚM VÙNG ĐỒNG VĂN, HÀ GIANG Abstract   PDF
Tạ Hòa Phương
 
Vol 23, No 2 (2001) Tài liệu mới về địa chất và đặc điểm thành phần vật chất, điều kiện hình thành của các đá Gabro khối Núi Giai - Chóp Chài Chia Gian khu vực Quảng Nam Abstract   PDF
Bùi Ấn Niên, Trần Quốc Hùng
 
Vol 32, No 1 (2010) Tần số góc và kích thước phá hủy động đất trận động đất Điện Biên Abstract   PDF
Trần Thị Mỹ Thành
 
Vol 32, No 3 (2010) Tăng cường độ phân giải trong phép chuyển trường xuống của các dữ liệu trường thế Abstract   PDF
Đặng Văn Liệt, Lương Phước toàn, Bùi Thị Ánh Phương
 
Vol 38, No 3 (2016) TEC variations and ionospheric disturbances during the magnetic storm in March 2015 observed from continuous GPS data in the Southeast Asia region Abstract
Le Huy Minh*, Tran Thi Lan, R. Fleury, C. Amory Mazaudier, Le Truong Thanh, Nguyen Chien Thang, Nguyen Ha Thanh
 
Vol 25, No 2 (2003) Tectonic structure and geodynamics of shelf zone of Central Vietnam and adjacent areas Abstract
Nguyễn Ngọc Thủy, Phùng Văn Phách
 
Vol 38, No 1 (2016) Tectono-structural system and geodynamic features of Northwest Vietnam in the late Cenozoic period Abstract
Nguyen Van Hung, Hoàng Quang Vinh, NguyEn Văn Huong
 
Vol 23, No 4 (2001) Thạch luận nguồn gốc của Granit - cao nhôm tổ hợp Cà Ná Abstract   PDF
Phan Lưu Anh
 
Vol 25, No 1 (2003) Thạch luận và các thành tạo Magma kiểu tách giãn trên cung tuổi Mensozoi muộn đới Đà Lạt Abstract
Vũ Như Hùng, Trịnh Văn Long, Huỳnh Thị Minh Hằng, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Xuân Bao, La Thị Chích, Nguyễn Hữu Tý
 
Vol 23, No 1 (2001) Thảm thực vật đảo Hạ Mai Abstract   PDF
Nguyễn Hữu Tứ
 
Vol 24, No 1 (2002) Thảm thực vật đảo Thanh Lân Abstract   PDF
Nguyễn Hữu Tứ
 
Vol 30, No 4 (2008) Thang năng lượng động đất địa phương (ML) khu vực Tây Bắc Việt Nam Abstract   PDF
Lê Tử Sơn, Đinh Quốc Văn
 
Vol 25, No 4 (2003) Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn tỷ lệ 1::100.000 bằng ảnh vệ tinh Landsat TM và Spot Abstract   PDF
Phạm Quang Vinh
 
Vol 25, No 4 (2003) Thành lập các bản đồ thiên tai khí hậu - thời tiết phục vụ phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam Abstract   PDF
Mai Trọng Thông, Nguyễn Thị Hiền
 
Vol 25, No 4 (2003) Thành lập các bản đồ thiên tai khí hậu - thời tiết phục vụ phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam Abstract   PDF
Mai Trọng Thông, Nguyễn Thị Hiền
 
Vol 26, No 4 (2004) Thành phần Granat và mối liên hệ với sự tiến hóa biến chất kiến tạo của Granulit phức hệ Kan Nack Abstract   PDF
Vũ Văn Tích
 
Vol 23, No 1 (2001) Thành phần vật chất và điều kiện hình thành khối Pyroxenit - Gabro Phú Lộc Abstract   PDF
Bùi Ấn Niên, Trần Quốc Hùng
 
Vol 35, No 4 (2013) The 20th Anniversary of the construction and development of Institute of Geography -a look back at the stage activity of Geographical branch in Vietnam Academy of Science and Technology Abstract   PDF
Lai Vinh Cam
 
Vol 35, No 1 (2013) The application of mike basin model to determine water balance in Cai Phan Rang river basin Abstract   PDF
Hoàng Thanh Sơn, Vũ Thị Thu Lan, Bùi Hồng Hà
 
Vol 41, No 2 (2019) The Bioclimatic map of Southern Vietnam for tourism development Abstract   PDF
Nguyen Khanh Van, Hoang Thi Kieu Oanh, Vuong Van Vu, Le Thi Thuy Hien
 
Vol 34, No 2 (2012) The characteristics of shallow geological structure for Red River side - Tay Ho - Hanoi area by geophysical data Abstract   PDF
Nguyen Van Giang, Noboru Hida, Maksim Bano
 
Vol 38, No 1 (2016) The chracteristics of active faults and the erosion hazard in coastal-river mouth zones of North Central Vietnam Abstract
Pham Van Hung, Nguyen Cong Quan
 
Vol 37, No 2 (2015) The current situation of flash flood hazard in Tay Nguyen region Abstract   PDF
Nguyen Dang Tuc, Phan Dong Pha, Nguyen Xuan Huyen
 
Vol 35, No 4 (2013) The current state of degradation, pollution of groundwater in Quaternary sediments in the Thai Binh province Abstract   PDF
Le Thi Thanh Tam, Dang Xuan Phong, Truong Phuong Dung
 
Vol 41, No 2 (2019) The first Vietnam School of Earth Observation: Atmospheric Remote Sensing and Molecular Spectroscopy Abstract   PDF
Tran Ha, Arnaud Cuisset, Sébastien Payan, Martin Schwell, Yao Té, Linda Tomasini, Yannick Giraud- Héraud
 
Vol 34, No 1 (2012) The H/V ratio method and its abilities in estimation of the site effects on strong ground motions in Hanoi Abstract   PDF
Vu Minh Tuan, Nguyen Duc Vinh, Nguyen Anh Duong, Nguyen Sinh Minh, Nguyen Cong Thang, Pham Dinh Nguyen
 
Vol 34, No 2 (2012) The Ha Long Bay Geological Wonder Abstract   PDF
Tran Duc Thanh
 
Vol 35, No 4 (2013) The heavy rain differences based on topo-geographical analyse at Coastal Central Region, from Thanh Hoa to Khanh Hoa Abstract   PDF
Nguyen Khanh Van, Tong Phuc Tuan, Vuong Van Vu, Nguye Manh Ha
 
Vol 35, No 2 (2013) The impact of hydro-electric development to water resource in Tay Nguyen area Abstract   PDF
Nguyễn Lập Dân, Ngô Lê Long, Ngô Lê An, Dương Quốc Huy, Chu Bá Thi
 
Vol 35, No 1 (2013) The magnitude of the largest possible earthquake in the Muong La - Bac Yen fault zone Abstract   PDF
Bùi Văn Duẩn, Nguyễn Công Thăng, Nguyễn Văn Vượng, Phạm Đình Nguyên
 
Vol 25, No 2 (2003) The mangrove with sediment's evolution and Paleoclimate in the Holocene at the Red river mouth Abstract
Đinh Văn Thuận, Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Hoàng Trí, Nguyễn Thùy Dương
 
Vol 38, No 1 (2016) The nature of the phenomenon of "mud eruption" in Ninh Thuan Abstract
Pham Tich Xuan, Nguyen Thi Lien, Pham Thanh Dang, Nguyen Van Pho, Doan Thu Tra, Hoang Tuyet Nga, Bui Van Quynh
 
Vol 37, No 3 (2015) The occurrence characteristics of ionospheric scintillation over Vietnam region during 2009-2012 period Abstract   PDF
Tran Thi Lan, Le Huy Minh, R. Fleury, Tran Viet Phuong, Nguyen Ha Thanh
 
Vol 35, No 4 (2013) The orientation and determination of drainage corridor in the lower Tra Khuc river - Ve river Abstract   PDF
Hoa Manh Hung, Nguyen Thi Thao Huong, Phan Thi Thanh Hang, Tran Thi Ngoc Anh, Nguyen Ba Quy, Tran Manh Linh
 
Vol 35, No 1 (2013) The preliminary results of earthquake observation by deployment of the local seismic network Guralp-6TD in the region of Thanh Hoa province Abstract   PDF
Đinh Văn Toàn, Chau -Huei Chen, Strong Wen, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Quang, Dương Thi Ninh
 
Vol 39, No 3 (2017) The relation between fault movement potential and seismic activity of major faults in Northwestern Vietnam Abstract   PDF
Bui Van Duan, Nguyen Anh Duong*
 
Vol 37, No 3 (2015) The responses of low-latitude D region ionosphere to solar flares during 2014 Abstract   PDF
Le Minh Tan
 
Vol 37, No 1 (2015) The results of deep magnetotelluric sounding on profile Quan Son - Quan Hoa in the province Thanh Hoa Abstract   PDF
Vo Thanh Son, Le Huy Minh, Guy Marquis, Nguyen Ha Thanh, Truong Quang Hao, Nguyen Ba Vinh, Dao Van Quyen, Nguyen Chien Thang
 
Vol 37, No 2 (2015) The risk assessment of loss due to landslides-cracks in the Tay Nguyen Abstract   PDF
Pham Van Hung, Nguyen Xuan Huyen
 
Vol 41, No 2 (2019) The significance of zircon U-Pb ages in the Ba river basin to the timing of major tectonic stages of Kontum massif Abstract   PDF
Doan Dinh Hung, Yukiyasu Tsutsumi, Toshifumi Komatsu, Nguyen Hoang, Nguyen Ba Hung, Trinh Thai Ha, Nguyen Thi Dung, Nguyen Trung Minh
 
Vol 37, No 3 (2015) The study evaluated arming of risk of lanslide in Hoa Binh and Son La reservoir hydropower area on the basis of analyzing high-resolution remote sensing and geographic information systems Abstract   PDF
Pham Van Hung, Pham Quang Son, Nguyen Van Dung
 
Vol 35, No 1 (2013) The study of natural disasters variation (floods and droughts) in Quang Nam in the context of climate change Abstract   PDF
Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn
 
Vol 35, No 1 (2013) The tectonic stress field and modern movements in the Earth’s crust in the Southeast continental Shelf of Vietnam Abstract   PDF
Dương Quốc Hưng, Bùi Nhị Thanh, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Điệp
 
601 - 700 of 987 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>