Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 31, No 2 (2009) Vị trí địa tầng và tuổi hệ tầng Nà Tuồng trong đới tướng - cấu trúc Sông Hiến Abstract   PDF
Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Thị Thủy, Đào Trọng Toàn
 
Vol 31, No 2 (2009) Vĩnh biệt Giáo sư Nguyễn Văn Chiển Abstract   PDF
Tạp chí CKHvTĐ
 
Vol 28, No 2 (2006) Vùng tai biến trượt lở khu vực Mường Lay Abstract
Nguyễn Chí Dũng, Lê Thị Nghinh, Phan Đông Pha, Doãn Đình Lâm, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thị Thanh Hương
 
Vol 35, No 4 (2013) Warning of impacts of climate change on coastal islands - a case study for Co To island Abstract   PDF
Le Duc An, Uong Dinh Khanh, Bui Quang Dung, Nguyen Thi Huong
 
Vol 35, No 2 (2013) Waterfalls and Rapids and their touristic potential in Vietnam Abstract   PDF
Nguyễn Ngọc, Sái Thị Ngân
 
Vol 29, No 1 (2007) Xác suất xuất hiện động đất mạnh ở Việt Nam theo bài toán mô hình thời gian - Magnitude Abstract   PDF
Đặng Thanh Hải
 
Vol 33, No 4 (2011) XÁC ĐỊNH BIẾN LOẠI CỦA FELDSPAR TRONG PEGMATIT GRANIT MINH TIẾN, LỤC YÊN Abstract
Nguyễn Thị Minh Thuyết, Ngụy Tuyết Nhung
 
Vol 27, No 2 (2005) XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ CỦA MÔ HÌNH HÀM HIỆP ƯỚC PHƯƠNG SAI DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC Ở VIỆT NAM Abstract   PDF
Phạm Hoàng Lân
 
Vol 27, No 2 (2005) XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ CỦA MÔ HÌNH HÀM HIỆP ƯỚC PHƯƠNG SAI DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC Ở VIỆT NAM Abstract   PDF
Phạm Hoàng Lân
 
Vol 33, No 3 (2011): XÁC ĐỊNH CÁC VỊ TRÍ THẤM, XÓI LỞ VAI CÔNG TRÌNH CỐNG THỦY LỢI BẰNG KẾT HỢP CÁC CÔNG NGHỆ ĐỊA VẬT LÝ NÔNG Abstract   PDF
Trần Cánh, Trịnh Việt Bắc, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ
 
Vol 27, No 2 (2005) XÁC ĐỊNH CÁC ĐỨT GÃY HOẠT ĐỘNG ĐỆ TỨ - HIỆN ĐẠI Ở TÂY BẮC VIỆT NAM THEO DỊCH CHUYỂN ĐỊA HÌNH VÀ ĐỊA MẠO CẤU TRÚC Abstract   PDF
Nguyễn Thế Thôn, Trần Văn Thắng
 
Vol 31, No 4 (2009) Xác định cấu trúc hình thái của châu thổ cửu long trên thềm lục địa ven bờ Cà Mau trên cơ sở tài liệu địa chấn nông phân giải cao Abstract   PDF
Nguyễn Tiến Hải, Phùng Văn Phách, K. Stattegger
 
Vol 33, No 3 (2011): XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG THEO SỐ LIỆU LƯỚI GPS TAM ĐẢO - BA VÌ (1994 - 2007) Abstract   PDF
Vy Quốc Hải, Trần Đình Tô, Ngô Văn Liêm
 
Vol 27, No 4 (2005) Xác định chuyển dịch hiện đại đới đứt gãy Sông Đà và đới đứt gãy Sơn La - Bỉm Sơn bằng số liệu GPS Abstract
Vy Quốc Hải, Trần Đình Tô, Dương Chí Công
 
Vol 27, No 1 (2005) XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN TỪ SỐ LIỆU ĐO GPS (2002- 2004) Abstract   PDF
Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải
 
Vol 31, No 1 (2009) Xác định cơ cấu chấn tiêu động đất từ băng ghi động đất của một trạm ba thành phần Abstract   PDF
Trần Thị Mỹ Thành, Nguyễn Lê Minh
 
Vol 33, No 3 (2011): XÁC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊNG CỦA MỘT SỐ ĐỨT GÃY CHÍNH LÃNH THỔ MIỀN BẮC VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH CỰC ĐẠI GRADIENT NGANG TRỌNG LỰC Abstract   PDF
Lại Hợp Phòng, Đinh Văn Toàn, Trần Anh Vũ
 
Vol 30, No 3 (2008) Xác định Magnitude động đất địa phương ML dựa trên số liệu trạm động đất Hà Nội và Điện Biên Abstract   PDF
Lê Tử Sơn
 
Vol 31, No 4 (2009) Xác định mặt Moho ở Miền Nam Việt Nam Abstract   PDF
Đỗ Đăng Trình, Bùi Thị Ánh Phương, Đặng Văn Liệt
 
Vol 33, No 2 (2011) XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THAM SỐ HOẠT ĐỘNG DÔNG SÉT TỪ CHUỖI SỐ LIỆU MÔ PHỎNG Abstract   PDF
Hoàng Hải Sơn, Nguyễn Xuân Anh, Lê Việt Huy, Phạm Xuân Thành
 
Vol 29, No 1 (2007) Xác định ranh giới F/F trên các hệ tầng đá vôi tại xóm Nha, Quảng Bình bằng phương pháp MSEC Abstract   PDF
Lưu Thị Phương Lan, B. B. Ellwood, Tạ Hòa Phương
 
Vol 30, No 1 (2008) Xác định thời điểm bắt đầu mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ và đánh giá khả năng dự báo Abstract   PDF
Phạm Xuân Thành, Bernard Fontaine, Nathalie Philippon
 
Vol 23, No 4 (2001) Xác định tiềm năng sử dụng đất bằng phân tích không gian và đánh giá đa tiêu chuẩn Abstract   PDF
Lê Thị Châu Hà, Chu An Trường
 
Vol 23, No 4 (2001) Xác định tính chất hoạt động của các đới đứt gãy khu vực Bắc Trung Bộ (Phương pháp 3 hệ khe nứt cộng ứng) Abstract   PDF
Bùi Văn Thơm
 
Vol 23, No 3 (2001) Xác định tính chất hoạt động đới đứt gãy Hương Hóa - A Lưới bằng phương pháp phân tích 3 hệ khe nứt cộng ứng Abstract   PDF
Bùi Văn Thơm
 
Vol 22, No 2 (2000) Xác định tính chất động học vủa đới đứt gãy ở khu vực Nam Trung Bộ bằng phần tích khe nứt kiến tạo Abstract   PDF
Phạm Văn Hùng
 
Vol 26, No 1 (2004) Xác định tọa độ tuyệt đối bằng GPS trên WGS-84 Abstract   PDF
Vy Quốc Hải, Trần Đình Tô, Dương Chí Công
 
Vol 28, No 4 (2006) Xác định tốc độc dich chuyển của nước dưới đất tại khu vực thử nghiệm Bàu Nổi bằng kỹ thuật đánh dấu Abstract
Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Kiên Chính, Huỳnh Long
 
Vol 25, No 1 (2003) Xác định tuổi Zircon trong bao thể ruby và spinel vùng Lục Yên bằng phương pháp Uran - Chì Abstract
Garmer Virginie, Phan Trọng Trịnh, Deloule Etienne, Giuliani Gaston, Ohnenstetler Daniel, Phạm Văn Long, Hoàng Quang Vinh
 
Vol 26, No 3 (2004) Xác định địa hình mặt móng bồn trầm tích theo phương pháp giải bài toán ngược trọng lực 3D Abstract   PDF
Nguyễn Như Trung, Nguyễn Thị Thu Hương
 
Vol 29, No 1 (2007) Xác định độ cao đỉnh Fansipan theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và địa hình Abstract   PDF
Phạm Hoàng Lân, Đào Chí Cường
 
Vol 26, No 2 (2004) Xây dựng bản đồ dự báo tai biến trượt lở lưu vực hồ thủy điện Hòa Bình Abstract   PDF
Trần Văn Dương, Trần Trọng Huệ
 
Vol 28, No 1 (2006) Xây dựng băng gia tốc dao động nền lý thuyết bằng phương pháp hàm Green thực nghiệm Abstract
Trần Thị Mỹ Thành
 
Vol 25, No 4 (2003) Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ biển thuộc các chương trình nghiên cứu biển Việt Nam Abstract   PDF
Nguyễn Cẩm Vân, Hoàng Kim Xuyến, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Phương Liên, Nguyễn Thị Tình, Đỗ Thị Trinh
 
Vol 26, No 4 (2004) Xây dựng cơ sở dữ liệu hướng dẫn xác định khoáng vật và đá dưới kính hiển vi phân cực với sự trợ giúp của máy tính Abstract   PDF
Ngụy Tuyết Nhung, Đàm Quang Minh, Dương Thế Hưng, Nguyễn Thị Minh Thuyết, Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Thị Thu Thủy, Phạm Đức Quang
 
Vol 27, No 2 (2005) XÂY DỰNG CƠ SỞ SỐ LIỆU TỪ THẠCH HỌC TẠI VIỆT NAM Abstract   PDF
Lưu Thị Phương Lan
 
Vol 27, No 3 (2005) Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài nguyên môi trường Abstract
Trần Văn Ý, Ngô Đăng Trí, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Công Hiếu, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Hạnh Quên
 
Vol 27, No 4 (2005) Xây dựng mô hình cho kiểu mỏ Corindon trong đá hoa (dựa theo đặc tính của các mỏ Lục Yên và Quỳ Châu) Abstract
Nguyễn Ngọc Khôi
 
Vol 29, No 3 (2007) Xây dựng mô hình nguồn tuyến tính đánh giá độ nguy hiểm động đất ở Việt Nam Abstract   PDF
Nguyễn Hồng Phương, Phạm Thế Truyền
 
Vol 30, No 4 (2008) Xây dựng thuật toán và sơ đồ khối chương trình phân loại vỏ Trái đất phục vụ đánh giá tiềm năng địa chấn lãnh thổ Việt Nam Abstract   PDF
Ngô Thị Lư, Vũ Thị Hoãn
 
Vol 33, No 4 (2011) XU HƯỚNG VẬN CHUYỂN TÍCH TỤ TRẦM TÍCH TRÊN PHẦN CHÂU THỔ NGẦM VEN BỜ BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG MÊ KÔNG Abstract
Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Hồng Lân, Phùng Văn Phách, Dư Văn Toán, Bùi Việt Dũng, DANIEL UNVERRICHT
 
Vol 24, No 2 (2002) Xử lý kết quả phân tích độ hạt bằng phương pháp Toán Tin Abstract   PDF
Đàm Quang Minh, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tâm, Đinh Xuân Thành
 
Vol 32, No 4 (2010) Xử lý số liệu GLONASS phục vụ nghiên cứu địa động lực Abstract   PDF  
Vy Quốc Hải
 
Vol 24, No 4 (2002) Xử lý tài liệu của phương pháp đo sâu phân cực kích thích đối xứng cải tiến Abstract   PDF
Vũ Đức Minh
 
Vol 37, No 2 (2015) Zeta study of water samples on Ba and Dong Nai river basins Abstract   PDF
Nguyen Trung Minh, Doan Dinh Hung, Cu Sy Thang, Tran Minh Duc
 
Vol 34, No 4 (2012) Zircon U-Pb isotopic age of Ye Yen Sun granite complex in Phan Si Pan uplift and relationship to the Red River Shear zone Abstract   PDF
Trần Trọng Hòa, Phạm Thị Dung, Trần Tuấn Anh, Ching- Ying Lan, Tadashi Usuki, Trần Văn Hiếu, Vũ Hoàng Ly
 
Vol 31, No 3 (2009) Đa dạng địa chất tại Quần đảo Cát Bà - Cơ sở để xây dựng một công viên địa chất Abstract   PDF
Tạ Hòa Phương, Trần Trọng Hòa, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử
 
Vol 33, No 3 (2011) ĐA DẠNG ĐỊA HỌC VÙNG HÀ TIÊN - KIÊN LƯƠNG Abstract   PDF
Hà Quang Hải
 
Vol 29, No 1 (2007) Đặc tính thủy địa cơ học nền đê sông Hồng và ảnh hưởng của nó đến độ ổn định đê khu vực Sơn Tây - Hà Nội Abstract
Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Quốc Thành
 
Vol 24, No 4 (2002) Đặc trưng cấu trúc sâu vùng Quần đảo Trường Sa theo tài liệu trọng lực vệ tinh Abstract   PDF
Nguyễn Như Trung, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Hồng Hải
 
Vol 27, No 2 (2005) ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CÁC ĐỚI ĐỨT GẪY HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM Abstract   PDF
Nguyễn Ngọc Thúy, Vũ Văn Chính, Phùng Văn Phách
 
Vol 27, No 4 (2005) Đặc trưng cổ địa lý kỷ Đệ tứ ở vùng Đồng bằng Nam Bộ Abstract
Nguyễn Địch Dỹ, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Trọng Tấn
 
Vol 25, No 1 (2003) Đăc trưng động đất vùng chấn tâm Tuần Giáo 1983 Abstract
Cao Đình Triều
 
Vol 29, No 2 (2007) Đặc điểm biến dạng thẳng đứng Holocen - Đệ Tứ vùng Tây Bắc Việt Nam Abstract   PDF
Ngô Gia Thắng, Lê Duy Bách, Nguyễn Ngọc Thủy
 
Vol 24, No 1 (2002) Đặc điểm biến động địa hình các cửa sông ven biển Miền Trung Việt Nam và vấn đề tiêu thoát nước lũ Abstract   PDF
Phạm Quang Sơn
 
Vol 24, No 2 (2002) Đặc điểm bóc mòn hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận Abstract   PDF
Lê Đức An
 
Vol 23, No 3 (2001) Đặc điểm các bãi bồi hiện đại ven biển Đồng bằng Bắc Bộ Abstract   PDF
Lê Xuân Hồng
 
Vol 29, No 2 (2007) Đặc điểm các nguồn nước và vai trò của chúng đối với môi trường sinh thái vùng cát ven biển nam Quảng Bình Abstract   PDF
Phan Văn Trường
 
Vol 27, No 4 (2005) Đặc điểm các nguyên tố hiếm và đất hiếm trong Gabroit miền Bắc Việt Nam và điều kiện hình thành Abstract
Trần Quốc Hùng, G. V. Poliakov, P. A. Balykin, Hoàng Hữu Thành, Phạm Tích Xuân, Hoàng Văn Quý, Nguyễn Thị Học
 
Vol 27, No 2 (2005) ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG Abstract   PDF
Bùi Ấn Niên, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Hoàng Hữu Thành, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung
 
Vol 22, No 4 (2000) Đặc điểm cấu trúc sâu và địa động lực đới Sông Hồng theo tài liệu từ Telua tuyến Thanh Sơn - Thái Nguyên Abstract   PDF
Đoàn Văn Tuyến, Đinh Văn Toàn, Nguyễn Trọng Yêm, Nguyễn Văn Giảng
 
Vol 30, No 1 (2008) Đặc điểm cấu trúc trầm tích bờ sông tiền (khu vực Sa Đéc) theo tài liệu địa vật lý - địa chất Abstract   PDF
Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Giảng, Nguyễn Siêu Nhân
 
Vol 29, No 4 (2007) Đặc điểm cấu trúc và hoạt động của phân đoạn Ayunpa - Phú Túc thuộc đới đứt gãy Sông Ba Abstract   PDF
Đỗ Văn Lĩnh
 
Vol 26, No 1 (2004) Đặc điểm cấu trúc và lịch sử phát triển địa chất trũng Sông Hồng trên cơ sở phân tích cổ Kiến tạo - Cổ địa lý Abstract   PDF
Ngô Gia Thắng
 
Vol 24, No 3 (2002) Đặc điểm cấu trúc và địa động lực của các hệ đứt gãy ven rìa khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ Abstract   PDF
Nguyễn Văn Giáp, Phùng Văn Phách
 
Vol 33, No 2 (2011) ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DỊ THƯỜNG ĐỊA NHIỆT Ở ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG Abstract   PDF
Đoàn Văn Tuyến, Đinh Văn Toàn
 
Vol 32, No 2 (2010) Đặc điểm chất lượng Ruby, Saphir từ các kiểu mỏ chính ở Việt Nam Abstract   PDF
Nguyễn Ngọc Khôi, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Minh Thuyết
 
Vol 25, No 1 (2003) Đặc điểm của các hệ đứt gãy sinh chấn khu vực Biển Đông Abstract
Nguyễn Văn Lương, Dương Quốc Hưng, Bùi Nhị Thanh, Tống Duy Cương
 
Vol 23, No 3 (2001) Đặc điểm dập vỡ kiến tạo vỏ Trái Đất tỉnh Lai Châu và mối liên quan của chúng tới sự phát sinh lũ bùn đá Abstract   PDF
Trần Văn Thắng, Nguyễn Tứ Dần
 
Vol 33, No 3 (2011): ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ZIRCON TRONG GRANITOID KHỐI NÂNG PHAN SI PAN: Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC ĐÁ VÀ LỰA CHỌN CHO PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ Abstract   PDF
Phạm Thị Dung, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Viết Ý, Hoàng Thị Việt Hằng, Vũ Thị Thương, Vũ Hoàng Ly
 
Vol 26, No 1 (2004) Đặc điểm hình thế thời tiết gây mưa, lũ, lụt lớn ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thời kỳ 1997-2001 Abstract   PDF
Nguyễn Khanh Vân, Bùi Minh Tăng
 
Vol 25, No 4 (2003) Đặc điểm hình thế thời tiết gây mưa, lũ, lụt lớn và đặc biệt lớn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế Abstract   PDF
Nguyễn Khanh Vân, Bùi Minh Tăng
 
Vol 23, No 4 (2001) Đặc điểm hoạt động của các đới đứt gãy Kiến tạo ở rìa bắc địa khối Kon Tum Abstract   PDF
Phạm Văn Hùng
 
Vol 29, No 4 (2007) Đặc điểm hoạt động của các đới đứt gãy tích cực ở khu vực Đông Nam Bộ Abstract   PDF
Phạm Văn Hùng
 
Vol 28, No 2 (2006) Đặc điểm hoạt động của các đứt gãy ở khu vực hồ Phú Ninh - Thái Xuân trong Đệ Tứ hiện đại Abstract
Phạm Văn Hùng
 
Vol 33, No 3 (2011): ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM Abstract   PDF
Trần Tuấn Anh, GASKOV I.V., Trần Trọng Hòa, NEVOLKO P.A., Phạm Thị Dung, Bùi Ấn Niên, Phạm Ngọc Cẩn
 
Vol 30, No 4 (2008) Đặc điểm khoáng vật - địa hóa vỡ tuổi thành tạo của quặng hóa vàng Bồng Miêu Abstract   PDF
Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, A. S. Borisenko, Ngô Thị Phượng, Phạm Thị Dung, Trần Việt Anh
 
Vol 30, No 2 (2008) Đặc điểm khoáng vật học của Crompsinel trong các thành tạo siêu Mafic khối Núi Nưa (đới Sông Mã) Abstract   PDF
Bùi Ấn Niên
 
Vol 33, No 4 (2011) ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT QUẶNG TALC MỎ THU NGẠC, TỈNH PHÚ THỌ Abstract
Đào Duy Anh, Hoàng Thị Minh Thảo
 
Vol 29, No 3 (2007) Đặc điểm Kiến tạo Pliocen - Đệ Tứ vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam Abstract   PDF
Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng, Cao Đình Triều
 
Vol 27, No 4 (2005) Đặc điểm kiến trúc Tân kiến tạo Nam Trung Bộ Abstract
Lê Triều Việt
 
Vol 31, No 1 (2009) Đặc điểm kiến trúc tạo núi nội mảng Kainozoi lãnh thổ Việt Nam Abstract   PDF
Ngô Gia Thắng, Lê Duy Bách
 
Vol 26, No 3 (2004) Đặc điểm môi trường nước và trầm tích đáy sông thuộc khu vực hạ lưu sông Đáy Abstract   PDF
Chu Văn Ngợi, Nguyễn Thị Thu Hà
 
Vol 28, No 2 (2006) Đặc điểm môi trường tầm tích tầng mặt ven biển huyện Hải Hậu để quy hoạch nuôi trồng thủy sản Abstract
Nguyễn Quang Hưng, Trần Trọng Huệ, Nguyễn Xuân Huyên, Doãn Đình Lâm, Phan Đông Pha, Nguyễn Đức Rỡi, Nguyễn Chí Dũng
 
Vol 23, No 4 (2001) Đặc điểm nhận dạng các tổ hợp siêu Mafic ở Việt Nam Abstract   PDF
Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Phan Lưu Anh
 
Vol 32, No 1 (2010) Đặc điểm nước dưới đất trong vùng cát ven biển miền Trung Việt Nam và định hướng khai thác sử dụng Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Tặng, Tạ Văn Hạnh
 
Vol 31, No 4 (2009) Đặc điểm phân bố mưa trên lãnh thổ Việt Nam Abstract   PDF
Phạm Xuân Thành, Nguyễn Xuân Anh, Lê Việt Huy, Lê Như Quân, Bernard Fontaine, Nathalie Philippon
 
Vol 28, No 2 (2006) Đặc điểm phát triển kiến tạo đới Đà Lạt và kế cận trong Mesozoi muộn - Kainozoi Abstract
Trần Văn Thắng, Văn Đức Tùng, Nguyễn Thị Thanh Hương
 
Vol 33, No 1 (2011) ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ KHOÁNG VẬT CÁC MỎ KẼM CHÌ KHU VỰC LÀNG HÍCH Abstract   PDF   PDF
Phạm Ngọc Cẩn, Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, Phạm Thị Dung, Ngô Thị Phượng, Trần Quốc Hùng, Bùi Ấn Niên, Nguyễn Viết Ý, Trần Văn Hiếu
 
Vol 23, No 3 (2001) Đặc điểm sinh khí hậu miền Nam Việt Nam qua phân tích các biểu đồ khí hậu Abstract   PDF
Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Thị Hiền, Phan Kế Lộc, Nguyễn Tiến Hiệp
 
Vol 22, No 1 (2000) Đặc điểm sinh khí hậu vùng Bắc Trung Bộ qua phân tích các biểu đồ khí hậu Abstract   PDF
Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Thị Hiền, Phan Kế Lộc, Nguyễn Tiến Hiệp
 
Vol 32, No 2 (2010) Đặc điểm Tân kiến tạo - Địa động lực hiện đại Thành phố Lào Cai Abstract   PDF
Nguyễn Đăng Túc, Nguyễn Văn Hướng
 
Vol 28, No 2 (2006) Đặc điểm Tân Kiến tạo và địa động lực hiện đại khu vực thị xã Lai Châu và kế cận Abstract
Văn Đức Tùng, Trần Văn Thắng
 
Vol 24, No 1 (2002) Đặc điểm thạch học và thành phần nguyên tố trong Basalt Kainozoi muộn tại Việt Nam Abstract   PDF
Phạm Tích Xuân, Nguyễn Hoàng
 
Vol 28, No 2 (2006) Đặc điểm thạch quyển khu vực Biển Đông, quan hệ của nó với dị thường dòng nhiệt Abstract
Đinh Văn Toàn, Trịnh Việt Bắc
 
Vol 25, No 3 (2003) Đặc điểm thạch địa hóa và tiêu chí nhận dạng bối cảnh địa động lực cổ của các Granitoit tiền Cambri đới Fansipan Abstract   PDF
Trần Trọng Hòa, Nguyễn Văn Thế, Phan Lưu Anh, Ngô Thị Phượng
 
Vol 32, No 2 (2010) Đặc điểm thành phần, chất lượng sét gốm khu vực Nho Quan tỉnh Ninh Bình Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Huyên
 
Vol 33, No 4 (2011) ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN HOÁ, TUỔI VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO CỦA RUBY, SAPHIR TRONG ĐÁ BIẾN CHẤT ĐỚI SÔNG HỒNG Abstract
Nguyễn Văn Nam
 
Vol 31, No 1 (2009) Đặc điểm thành phần, nguồn gốc và điều kiện thành tạo của các xâm nhập Gabroid Đồi Chân, Cao Trỉ trên cơ sở tài liệu mới Abstract   PDF
Bùi Ấn Niên, Hoàng Hữu Thành
 
Vol 29, No 2 (2007) Đặc điểm thành phần vật chất trong trầm tích bề mặt thềm lục địa Vũng Tàu - Bình Thuận Abstract   PDF
Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Huy Phúc
 
801 - 900 of 987 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>