NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BÀN RUNG 2 PHƯƠNG CỘNG HƯỞNG ĐỂ CHẾ TẠO KÊNH MÁNG XI MĂNG LƯỚI THÉP

Trương Quốc Bình, Trần Văn Tuấn

Abstract


Kết cấu xi măng lưới  thép ( XMLT) dạng mỏng đã và đang được sử dụng trong các công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông. Trong công nghệ chế tạo bằng phương pháp rung hầu hết chúng được sản xuất bằng máy rung theo một phương thẳng đứng. Trong bài viết, các tác giả lần đầu tiên sử dụng máy rung theo 2 phương để chế tạo kênh máng XMLT. Lực ma sát của hỗn hợp bê tông được tuyến tính hóa khi tham gia chuyển động theo 2 phương để từ đó các thông số dao động chủ yếu của hỗn hợp như vận tốc, gia tốc chuyển động được thiết lập. Những thông số được khảo sát này là cơ sở để nghiên cứu và thiết kế máy rung 2 phương cộng hưởng để chế tạo kết cấu XMLT vỏ mỏng nói chung và kênh máng XMLT nói riêng.DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3445 Display counter: Abstract : 102 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology