ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG SUẤT NGUỒN LASER ĐẾN ĐỘ ĐỒNG ĐỀU CHIỀU DẦY CHI TIẾT THÀNH MỎNG CHẾ TẠO BỞI CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH BẰNG TIA LASER

Đoàn Tất Khoa, Hồ Việt Hải

Abstract


Trong công nghệ tạo hình bằng tia laser, các tham số công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Bài báo nghiên cứu sự ảnh hưởng của công suất nguồn laser đến độ đồng đều chiều dầy chi tiết thành mỏng. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn mô phỏng trường nhiệt độ chi tiết thành mỏng, kết quả cho thấy nếu cố định công suất laser trong suốt quá trình tạo hình thì nhiệt độ vùng nóng chảy sẽ tăng theo chiều cao tạo hình, do đó làm tăng chiều dầy thành mỏng theo độ cao. Muốn duy trì sự ổn định nhiệt độ của vùng nóng chảy ở một giá trị nhất định để đảm bảo sự đồng đều về chiều dầy thành mỏng thì phải điều chỉnh công suất laser giảm dần theo chiều cao tạo hình. Thực nghiệm đo nhiệt độ vùng nóng chảy trong quá trình tạo hình cho kết quả phù hợp với kết quả mô phỏng, đồng thời xác định được quy luật điều chỉnh công suất nguồn laser theo độ cao tạo hình đã nâng cao được độ đồng đều về chiều dầy chi tiết thành mỏng.


Keywords


Công nghệ tạo hình bằng tia laser, vùng nóng chảy, trường nhiệt độ, thành mỏng.DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/4583 Display counter: Abstract : 265 views. PDF (Tiếng Việt) : 163 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology