Xây dựng phương pháp trắc quang xác định Ceftazidim trong các chế phẩm dược bằng phương pháp trắc quang

Nguyen Trung Dung, Doan Thi Dao, Giap Dang Hoat, Nguyen Anh Son

Abstract


Phương pháp đơn giản, nhanh, nhạy và chính xác đã được xây dựng để xác định ceftazidim  trong các chế phẩm dược bằng phương pháp trắc quang. Cơ sở của phương pháp dựa trên phản ứng  tổng hợp chất màu azo qua ba bước: tạo muối diazoni của ceftazidim với hỗn hợp HCl và NaNO2 tại 0-5oC, loại bỏ nitrit dư bằng axit sunphamic và liên hợp muối điazoni với thuốc thử N-(1-naphthyl) etylendiamin ( NEDA). Hợp chất  azo tạo thành có màu tím, cực đại hấp thụ tại 575nm và bền trong 5 giờ. Khoảng nồng độ tuân theo định luật Bia là 1,0- 50,0 µg/ml với hệ số tương quan tuyên tính R2 = 0,997. Hệ số hấp thụ mol, độ nhạy Sandell, giới hạn phát hiện  và giới hạn định lượng tương ứng là 1,04x104 L.mol-1.cm-1, 0,053 µg.cm-2, 0,278 µg.mL-1 và 0,835 µg.mL-1.  Độ thu hồi của ceftazidim khi có mặt các tá dược từ 97,4-104,5%. Các tá dược trong thành phần thuốc không gây cản đến phép xác định ceftazidim. Phương pháp đã được áp dụng thành công để xác định ceftazidim trong các thuốc bột pha tiêm (Biocetum, Codzidime và Kabi).

 


Keywords


Trắc quang; ceftazidim; NEDA; thuốc thử Bratton-Marshall; chế phẩm dược.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/55/2/8676 Display counter: Abstract : 151 views. PDF : 267 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology