Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 56, No 2A (2018) WATER QUALITY EVALUATION OF THE TIEN RIVER BY MEANS OF WATER QUALITY INDEX (WQI) AND STATISTICAL TECHNIQUES Abstract   PDF
Nguyen Thi Hong
 
Vol 54, No 2A (2016) WATER USE EFFICIENCY OF RICE-BASED UPLAND CROP PRODUCTION SYSTEMS IN FLOOD-AFFECTED CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM Abstract   PDF
Nguyen Van Tuyen
 
Vol 55, No 6 (2017) WATER-SOLUBLE COMPONENTS OF Ancistrocladus cochinchinensis Abstract   PDF
Le Quynh Lien, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Thi Cuc, Tran My Linh, Vu Huong Giang, Ninh Khac Ban, Nguyen Chi Mai, Trieu Quy Hung, Pham Thi Hai Yen, Phan Van Kiem
 
Vol 48, No 4 (2010) WEBCAM-BASED LASER DOT DETECTION TECHNIQUE IN COMPUTER REMOTE CONTROL Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Hoang An, Doan Minh Thong, Tran Minh Triet
 
Vol 57, No 3B (2019) WHEY PROTEIN ADDITION TO FACILITATE ACCELERATION OF YOGHURT FERMENTATION Abstract   PDF
Nguyen Chính Nghia, Vu Thu Trang, Do Van Duong
 
Vol 58, No 3A (2020) WILLINGNESS-TO-PAY FOR WATER SERVICE OF PEOPLE IN A COASTAL COMMUNE – A CASE STUDY IN VINH XUAN COMMUNE, PHU VANG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE Abstract   PDF
CHAU NGOC MAI, GIANG BAC NGUYEN
 
Vol 51, No 6 (2013) XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC CỦA FRUCTOSYLTRANSFERASE (FTS) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG LUYỆN KIM (SA - SIMULATED ANNEANING) Abstract   PDF
Lê Thị Hồng Ánh
 
Vol 54, No 1A (2016) XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÙNG CHUYỂN TIẾP CỦA MÀNG ĐIỆN CỰC POLYMER SỬ DỤNG CHO PIN NHIÊN LIỆU: TIẾP CẬN TỪ VIỆC HIỆU CHỈNH QUY LUẬT POROD Abstract   PDF
Huỳnh Thị Hải
 
Vol 51, No 3 (2013) XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NICOTIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LỎNG - RẮN VÀ GC/MS Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Thanh Vân, Trịnh Thị Bích Thủy, Thành Thị Thu Thủy
 
Vol 51, No 4 (2013) XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NICOTIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LỎNG - RẮN VÀ GC/MS Abstract   PDF (Tiếng Việt)   Không đề (Tiếng Việt)
Trần Thị Thanh Vân, Thành Thị Thu Thủy
 
Vol 50, No 1 (2012) XÁC ĐỊNH LUẬT PHÂN BỐ XÁC SUẤT CỦA DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐƯỢC QUAN TRẮC TẠI HÀ NỘI Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Chử Thị Hồng Nhung, Nghiêm Trung Dũng
 
Vol 49, No 1 (2011) XÁC ĐỊNH NHÓM HIDROCACBON THƠM BTEX TRONG NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ KẾT HỢP VỚI KĨ THUẬT VI CHIẾT PHA RẮN MÀNG KIM RỖNG PHỦ TRONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Huệ, Trần Mạnh Trí, Đỗ Quang Huy, Đặng Văn Đoàn
 
Vol 53, No 2 (2015) XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG ĐÀN HỒI CỦA TẤM VÀ ỐNG VẬT LIỆU CẤU TRÚC NA NÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN NGUYÊN TỬ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Danh Trường, Lê Minh Quý
 
Vol 58, No 6A (2020) XANTHONES AND OTHER COMPOUNDS FROM THE LATEX OF GARCINIA COWA Abstract   PDF
An Kim Nguyen Thi, Ngo Dai Quang, Pham Quoc Long, Tran Thi Thu Thuy
 
Vol 50, No 5 (2012) XANTHONES FROM THE TWIGS OF THE VIETNAMESE CALOPHYLLUM CERIFERUM GAGNEP. EX STEVENS Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thi Minh Hang, Nguyen Van Hung, Nguyen Quyet Chien
 
Vol 52, No 3 (2014) Xây dựng hệ thống rút trích các nội dung chính của văn bản khoa học tiếng Việt dựa trên cấu trúc Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Nguyễn, Vũ Đức Lung
 
Vol 55, No 2 (2017) Xây dựng phương pháp trắc quang xác định Ceftazidim trong các chế phẩm dược bằng phương pháp trắc quang Abstract   PDF
Nguyen Trung Dung, Doan Thi Dao, Giap Dang Hoat, Nguyen Anh Son
 
Vol 52, No 2 (2014) XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA SÚNG ĐẠI LIÊN KHI BẮN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Huy Chương
 
Vol 55, No 5A (2017) XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH β2-AGONIST TRONG THỊT, GAN, THẬN HEO BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUECHERS KẾT HỢP VỚI UPLC-MS/MS Abstract   PDF
Nguyễn Hương Giang
 
Vol 54, No 2C (2016) XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG FALCARINDIOL TRONG ĐINH LĂNG (Polyscias fructicosa (L.) Harms) Abstract   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Đan
 
Vol 53, No 1 (2015) xây dựng đặc tính trao đổi công suất giữa nhà máy điện gió với lưới điện Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Duy Khiêm, Trần Đình Long
 
Vol 56, No 1A (2018): 10th Vietnam National Conference of Solid State Physics and Materials Science X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPIC STUDY ON HIGH-ELECTRON-MOBILITY GALLIUM AND HYDROGEN CO-DOPED ZINC OXIDE THIN FILMS Abstract   PDF
Anh Thanh Tuan Pham
 
Vol 53, No 2 (2015) XỬ LÝ KỴ KHÍ DỊCH THẢI ĐEN TRONG SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN THU HỒI KHÍ MÊ-TAN Abstract
Nguyễn Xuân Dũng, Đặng Ngọc Phượng, Ngô Kim Chi
 
Vol 54, No 1A (2016) ZnO MICRORODS SURFACE-DECORATED BY WO3 NANORODS FOR ENHANCING NH3 GAS SENSING PERFORMANCE Abstract   PDF
Nguyen Dac Dien
 
Vol 54, No 2C (2016) ĐA DẠNG CỦA NHÓM CÂY CHO DẦU VÀ NHỰA Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT VÀ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, QUẢN LÍ Abstract   PDF
Đào Thị Minh Châu
 
Vol 53, No 2 (2015) Đa dạng nguồn gen di truyền và cấu trúc quần thể Thông lá dẹt (Pinus krempfii Lecomte) ở Tây Nguyên - loài đặc hữu của Việt Nam bằng chỉ thị ISSR Abstract   PDF
Trần Thị Liễu, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Tiến Hiệp, Đinh Thị Phòng
 
Vol 50, No 3 (2012) ĐA DẠNG QUẦN XÃ TẢO SILÍC BÁM TẠI HỒ TÂY Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Dương Thị Thủy, Lê Thị Phương Quỳnh
 
Vol 53, No 1 (2015) ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY (ZOOBENTHOS) Ở SÔNG TRUỒI, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Đình Trung
 
Vol 51, No 6 (2013) ĐẶC ĐIỂM LIPID VÀ ACID BÉO CỦA CÁ TRA GIỐNG (Pangasianodon hypophthalmus) Abstract   PDF
Nguyễn Văn Nguyện
 
Vol 54, No 4A (2016) ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƢỞNG THỰC VẬT CỦA XẠ KHUẨN NỘI SINH STREPTOMYCES HEBEIENSIS TQR8-7 Abstract   PDF
Phan Thị Hồng Thảo
 
Vol 54, No 4A (2016) ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ SỤC KHÍ CỦA QUÁ TRÌNH THU HỒI VI TẢO BẰNG KĨ THUẬT LỌC MÀNG Abstract   PDF
Đỗ Khắc Uẩn
 
Vol 51, No 2 (2013) ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ CỦA VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG N-TiO2 PHỦ LÊN ỐNG THẠCH ANH XỐP Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Hoài Châu, Trần Xuân Tin, Đào Trọng Hiền, Khưu Thùy Dương
 
Vol 52, No 2 (2014) ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN CỦA PHỨC HỆ NANOCHITOSAN - TINH DẦU NGHỆ VÀ NANO BẠC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Kim Dung, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Ngoan, Phạm Việt Cường
 
Vol 51, No 1 (2013) ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ GIẾT MỔ GIA SÚC HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đào Văn Bảy, Chu Thị Nhàn
 
Vol 50, No 2 (2012) ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH QUÁ ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐẲNG TRỊ MỘT MÁY PHÁT VÀ MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trần Kỳ Phúc, Vũ Toàn Thắng, Lê Thị Thanh Hà
 
Vol 51, No 1 (2013) ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÈN NHÔM TỪ CAO LANH Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Mai Hương, Phạm Ngọc Tú, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Xuân Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Vân
 
Vol 50, No 6 (2012) ĐIỂM LẠI CÁC NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC MỘT SỐ LOÀI SINH VẬT BIỂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2012 Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phương Thảo, Trần Hồng Quang, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Hùng, Phan Văn Kiệm
 
Vol 49, No 1 (2011) ĐIỀU CHẾ BIODIESEL TỪ MỠ CÁ TRA VỚI XÚC TÁC BAZ RẮN KOH/γ-Al2O3 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Thanh Hương, Phan Minh Tân, Trần Thị Việt Hoa
 
Vol 54, No 5A (2016) ĐIỀU CHẾ TiO2 TỪ QUẶNG ILMENIT BÌNH ĐỊNH BẰNG TÁC NHÂN PHÂN GIẢI QUẶNG KOH NHẰM ỨNG DỤNG XÚC TÁC PHÂN HỦY CÁC CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM Abstract   PDF
Nguyễn Thị Diệu Cẩm
 
Vol 49, No 4 (2011) ĐIỀU CHỈNH NGỮ NGHĨA ĐỊNH LƯỢNG CỦA GIÁ TRỊ NGÔN NGỮ TRONG ĐẠI SỐ GIA TỬ VÀ ỨNG DỤNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Duy Minh
 
Vol 53, No 1 (2015) ĐIỀU KHIỂN BÁM THÍCH NGHI BỀN VỮNG HỆ PHI TUYẾN CÓ THÀNH PHẦN BẤT ĐỊNH HÀM KHÔNG BỊ CHẶN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Doãn Phước, Lê Thị Thu Hà
 
Vol 49, No 2 (2011) ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THÍCH NGHI TRÊN CƠ SỞ MÔ HÌNH MỜ VÀ THUẬT GIẢI DI TRUYỀN CHO HỆ PHI TUYẾN BẤT ĐỊNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Quang Tuấn, Phan Xuân Minh
 
Vol 50, No 5 (2012) ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG KOESTER HAI ĐẦU VÀO - MỘT ĐẦU RA ỨNG DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ VỚI THAM SỐ HIỆU CHỈNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Chấn Hưng, Vũ Như Lân, Nguyễn Duy Minh, Hoàng Văn Tuấn
 
Vol 51, No 6 (2013) ĐIỀU KHIỂN ON – OFF TRONG BÀI TOÁN DẦM CHỊU UỐN Abstract   PDF
Nguyễn Nhật Thăng
 
Vol 52, No 5 (2014) Điều khiển trượt nơ ron thích nghi bền vững cho robot 3 bậc tự do Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Thái Hữu Nguyên, Phan Xuân Minh, Nguyễn Công Khoa
 
Vol 50, No 3 (2012) ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ DẠNG SELEN TRONG HẢI SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thi Duyen, Lê Lan Anh, Lê Đức Liêm
 
Vol 53, No 4 (2015) ĐỘ BỀN DAI TÁCH LỚP VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY/LACCOL, GIA CƯỜNG VẢI THỦY TINH, ĐÓNG RẮN BẰNG XYANETYLDIETYLENTRIAMIN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Hữu Trung, Trần Hải Ninh, Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh
 
Vol 50, No 4 (2012) ĐỘNG HỌC MÁY PHAY CNC NHIỀU TRỤC KIỂU PSK: HEXAPOD- CNC 3 TRỤC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hồng Thái
 
1651 - 1698 of 1698 Items << < 7 8 9 10 11 12