Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 50, No 2 (2012) NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN BACILLUS SINH LIPASE KIỀM TỪ RỪNG NGẬP MẶN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Dương Minh Lam, Vũ Thị Lý
 
Vol 50, No 2 (2012) NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ƯA NHIỆT SINH α-AMYLAZA BỀN NHIỆT PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thế Trang, Nguyễn Thị Đà, Trần Đình Mấn
 
Vol 48, No 1 (2010) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DUNG DỊCH HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA ANOLIT ĐỂ KHỬ TRÙNG THÂN THỊT GÀ TRÊN DÂY CHUYỂN GIẾT MỔ CÔNG NGHIỆP Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Văn Hà
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU CHUYỂN PHA TRỮ NHIỆT GỐC PARAPHIN CHO CÁC ỨNG DỤNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Duy Hiển, Phan Thị Ngọc Bích
 
Vol 50, No 4 (2012) NGHIÊN CỨU VỀ BIÊN PHA HÌNH THÁI CỦA HỆ GỐM ÁP ĐIỆN PZT – PbMnSbN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Thân Trọng Huy, Nguyễn Đình Tùng Luận, Trương Văn Chương, Lê Văn Hồng
 
Vol 50, No 4 (2012) NGHIÊN CỨU VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM TẠO MÀNG BACTERIAL CELLULOSE ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỎNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thùy Vân, Trần Như Quỳnh
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠO MẦM (GẠO GABA) TỪ GẠO LỨT VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Cung Thị Tố Quỳnh, Nguyễn Hoàng Dũng, Lại Quốc Đạt
 
Vol 52, No 3 (2014) Nghiên cứu xử lý số sóng hài bậc 3, chế tạo relay bảo vệ chạm đất máy phát điện trong vùng công suất thấp Abstract   PDF (Tiếng Việt)
nguyễn giới
 
Vol 49, No 1 (2011) NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU ĐIALĐEHYT XENLULO BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA PERIODAT VÀ CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÍ CỦA NÓ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Trọng Hiền, Ngô Quốc Bưu, Huỳnh Thị Hà, Nguyễn Hoài Châu
 
Vol 54, No 1A (2016) NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU KHUNG CƠ KIM Zr-MOF TRONG NƢỚC ĐỊNH HƢỚNG CHO ỨNG DỤNG HẤP PHỤ KHÍ Abstract   PDF
Phùng Thị Thu
 
Vol 54, No 5A (2016) NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN ĐIỆN HÓA CỦA ĐIỆN CỰC ANOT BIẾN TÍNH BẰNG CÁC OXIT KIM LOẠI TRÊN NỀN TITAN Abstract   PDF
Chu Thị Thu Hiền
 
Vol 51, No 3 (2013) NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA INDIRUBIN-3'-OXIME VÀ VIÊN NANG VINDOXIM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Ngọc Khanh, Trần Thu Hường, Nguyễn Ngọc Hiếu, Hồ Việt Đức, Vũ Thị Hà, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Vinh
 
Vol 51, No 2 (2013) NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC CHUYỂN PHA RẮN-LỎNG CỦA PARAPHIN BẰNG MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC BẤT ĐẲNG NHIỆT OZAWA VỚI DỮ LIỆU NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Phan Thị Ngọc Bích
 
Vol 53, No 1 (2015) Nghiên cứu động học của phản ứng trùng hợp acrylamit sử dụng chất khơi mào amoni pesunfat Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi
 
Vol 52, No 3 (2014) NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC NGƯỢC CƠ CẤU MÁY MÀI NGHIỀN CHI TIẾT QUANG CNC MB-250 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Khang, Vũ Xuân Trường
 
Vol 48, No 3 (2010) NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH NITRAT HÓA SỬ DỤNG KĨ THUẬT VI SINH TẦNG CHUYỂN ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Văn Cat, Phạm Thị Hồng Đức
 
Vol 53, No 1 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHẢY NHỚT, TÍNH CHẤT LƯU BIẾN CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT EVA/EVAgAM/SILICA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thúy Chinh, Thái Hoàng
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG XYLOOLIGOSACCHARIDES (XOS) CỦA BACILLUS Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Phương Hà, Phạm Thị Thu Phương, Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hòa Anh, Nguyễn Thị Mai Phương
 
Vol 51, No 4 (2013) NGHIÊN CỨU TÁCH DÒNG, BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ TEV PROTEASE Ở VI KHUẨN Escherichia coli Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Thị Thùy Dương, Đỗ Thị Huế, Vũ Thị Hiền, Mai Thùy Linh, Đồng Văn Quyền
 
Vol 53, No 3 (2015) NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ GÓI PHỤ GIA SỬ DỤNG PHA CHẾ NHIÊN LIỆU DIESOHOL Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Huy Thanh, Nguyễn Thành Vinh
 
Vol 52, No 6 (2014) NHÓM QUAN HỆ LOGIC MỜ PHỤ THUỘC THỜI GIAN TRONG MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ Abstract   Không đề (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Công Điều
 
Vol 56, No 3B (2018) NICKEL-BASED MULTIWALLED CARBON NANOTUBE COMPOSITE COATINGS Abstract   PDF
Bui Hung Thang, Nguyen Xuan Toan, Nguyen Viet Phuong, Tran Van Hau, Nguyen Thi Hong, Nguyen Ngoc Trac, Vu Dinh Lam, Phan Ngoc Minh
 
Vol 53, No 6 (2015) NITROGEN REMOVAL EFFICIENCY OF DENITRIFYING BACTERIA ISOLATED FROM AQUACULTURE PROCESSING WASTEWATER IN NITRATE-RICH ENVIRONMENT Abstract   PDF
Nguyen Hoai Huong, Huynh Van Thanh
 
Vol 58, No 2 (2020) NO2 GAS SENSOR BASED ON QCM COATED WITH IRON OXIDE NANORODS Abstract   PDF
Quy Van Nguyen
 
Vol 48, No 3 (2010) NOISE FILTERING AND DETECTING EDGE IMAGE IN NONLINEAR ANISOTROPIC DIFFUSION Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hải Hà, Phạm Trần Nhu
 
Vol 55, No 3 (2017) NOVEL COMPACT DUAL-BROADBAND PLANAR METAMATERIAL ANTENNA Abstract   PDF
Dang Nhu Dinh, Huynh Nguyen Bao Phuong, Dinh Thanh Liem, Hoang Phuong Chi, Dao Ngoc Chien
 
Vol 56, No 1 (2018): Vol 56, No 1 (2018) NUCLEOTIDE DIVERSITY OF 15 CONIFER SPECIES IN VIETNAM’ S CENTRAL HIGHLANDS BASED ON THE ANALYSIS OF ITS, trnH-psbA, matK, trnL AND rpoC1 GENE REGIONS Abstract   PDF
Dinh Thi Phong, Vu Thi Thu Hien, Tran Thi Lieu
 
Vol 52, No 6 (2014) Numerical calculations and analyses in diagonal type MHD generator Abstract   PDF
Lê Chí Kiên
 
Vol 56, No 3 (2018) NUMERICAL SIMULATION OF AIRFLOW AROUND VEHICLE MODELS Abstract   PDF
Nguyen Van Thang, Ha Tien Vinh, Bui Dinh Tri, Nguyen Duy Trong
 
Vol 56, No 2A (2018) NUMERICAL SIMULATION OF ELECTROCHEMICAL CHANGES IN THE STUDY OF CORROSION IN AN OCCLUDED ZONE Abstract   PDF
Vu Anh Quang
 
Vol 55, No 5 (2017) NUMERICAL SIMULATION OF THE BULK FORMING PROCESS TO MANUFACTURE COUPLING DETAILS FROM TUBE BILLET Abstract   PDF
Linh Thi Ha Phan, Trung Dac Nguyen
 
Vol 56, No 3 (2018) NUMERICAL SIMULATION TO STUDY EFFECT OF DIE DESIGN PARAMETERS ON DEFORMATION POSSIBILITY OF METAL ON COMBINED DRAWING Abstract   PDF
Nguyen Manh Tien, Tran Duc Hoan, Nguyen Truong An, Pham Manh Tuan
 
Vol 58, No 3A (2020) NUTRIENT RECOVERY AND POLLUTANT REMOVAL FROM PIGGERY WASTEWATER BY SPIRULINA CULTIVATION Abstract   PDF
Yen Thi Thai Doan, Nga Thuy Nguyen, My Tra Phung, Chau Ngoc Nguyen, Huong Thi Do
 
Vol 55, No 4C (2017) OCCURRENCE OF PAHs IN THE ATMOSPHERE AND INCENSE BURNING AREA IN HA NOI ASSOCIATED WITH HEALTH RISK ASSESSMENT Abstract   PDF
Van Dieu Anh
 
Vol 54, No 3A (2016) OFFLOADING LTE DATA TRAFFIC WITH NAMED-DATA NETWORKING INTEGRATION Abstract   PDF
Ong Mau Dung
 
Vol 54, No 3A (2016) OFFLOADING LTE DATA TRAFFIC WITH NAMED-DATA NETWORKING INTEGRATION Abstract   PDF
Ong Mau Dung
 
Vol 56, No 4 (2018) O-hydroxybenzaldehyde rich leaf essential oil composition of Filipundula vestita Wall.Ex G.Don from western Himalaya of Uttrakhand, India Abstract   PDF   PDF
Rakesh Kumar Joshi
 
Vol 49, No 3 (2011) ON A ROBUSTNESS OF REDUCED ORDER MODELS BY STATE OPTIMIZATION APPROACH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thuy Anh
 
Vol 48, No 1 (2010) ON MODELLING LOCAL LOOPS FOR DIGITAL SUBSCRIBER LINE (DSL) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đình Xuân, Hoàng Minh, Nguyễn Thuý Anh
 
Vol 54, No 3 (2016) ON THE CRITIAL VELOCITY OF A VEHICLE MOVING ON THE BRIDGE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Thị Vân Hương, Nguyễn Đức Phong
 
Vol 56, No 2A (2018) ON THE IMPACT OF SILICA AND BLACK CARBIDE IN IMPROVING THE ANTI-VIBRATION OF THE RUBBER BLENDS BASED ON NATURAL RUBBER (NR) AND STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) Abstract   PDF
Le Ngoc Tu
 
Vol 49, No 2 (2011) ON THE STATE-OPTIMIZATION APPROACH TO SYSTEM PROBLEMS: CLOSED-LOOP THINKING SOLUTIONS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thuy Anh, Nguyen Le Anh
 
Vol 49, No 1 (2011) ON THE STATE-OPTIMIZATION APPROACH TO SYSTEM PROBLEMS: OPENED LOOP THINKING SOLUTIONS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thuy Anh, Nguyen Le Anh
 
Vol 52, No 6 (2014) ON THE SYNCHRONIZATION OF HETEROGENEOUS PHASE OSCILLATOR NETWORKS Abstract   PDF
Nguyen Dinh Hoa
 
Vol 54, No 1 (2016) ONE STEP SYNTHESIS OF WATER-DISPERSIBLE CoFe2O4 MAGNETIC NANOPARTICLES USING TRIETHYLENETETRAMINE AS SOLVENT AND STABILISING LIGAND Abstract   PDF
Kieu T. B. Ngoc, Pham V. Luyen, Nguyen C. Khang, Pham H. Nam, Do H. Manh, Pham V. Vinh, Pham V. Hung, Le T. Lu
 
Vol 54, No 1A (2016) OPTICAL PROPERTIES OF Eu3+ IONS IN LaF3 NANOCRYSTALS Abstract   PDF
Hoang Manh Ha
 
Vol 54, No 4A (2016) OPTIMAL CONDITIONS FOR EXOPOLYSACCHARIDE PRODUCTION BY Lactobacillus plantarum T10 Abstract   PDF
Tran Bao Khanh
 
Vol 48, No 6 (2010) OPTIMAL DESIGN OF THERMO-OPTIC DEVICES ON THE SILICON-ON-INSULATOR PLATFORM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Trung Thanh
 
Vol 57, No 3B (2019) OPTIMAL FERMENTATION CONDITIONS FOR ANTIBIOTIC PRODUCTION BY ENDOPHYTIC Streptomyces cavourensis YBQ59 ISOLATED FROM Cinnamomum cassia Presl Abstract   PDF
Thi Hanh Nguyen Vu, Quang Huy Nguyen, Thi Thu Hang Le, Son Chu-Ky, Quyet Tien Phi
 
Vol 56, No 1 (2018): Vol 56, No 1 (2018) OPTIMAL PLACEMENT AND ACTIVE VIBRATION CONTROL OF COMPOSITE PLATES INTEGRATED PIEZOELECTRIC SENSOR/ACTUATOR PAIRS Abstract   PDF
Vu Van Tham, Tran Huu Quoc, Tran Minh Tu
 
Vol 54, No 3A (2016) OPTIMAL POWER FLOW WITH TCSC DEVICE USING CUCKOO OPTIMIZATION ALGORITHM Abstract   PDF
Duong Thanh Long
 
Vol 59, No 2 (2021): Coming Issue OPTIMIZATION AND PURIFICATION OF α-GLUCOSIDASE INHIBITOR FROM BACILLUS SUBTILIS YT20 ISOLATED IN VIETNAM Abstract
Do Thi Tuyen
 
Vol 54, No 4A (2016) OPTIMIZATION FOR BATCH PROTEOLYTIC HYDROLYSIS OF SPENT BREWER’S YEAST BY USING PROTEASES Abstract
Nguyen Thi Thanh Ngoc
 
Vol 57, No 3B (2019) OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR CAROTENOIDS EXTRACTION FROM SHRIMP WASTE USING ORGANIC SOLVENT Abstract   PDF
Le Thanh Ha, Le Duy Thang
 
Vol 52, No 3 (2014) OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR EXTRACTION OF COLLAGEN FROM THE SKINS OF BASA FISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BY THE RESPONSE SURFACE METHOD Abstract   PDF
Phan Dinh Tuan, Le Thi Thu Huong, Nguyen Hoang Dung
 
Vol 54, No 4A (2016) OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR LIMITED PROTEOLYTIC HYDROLYSIS OF SPENT BREWER’S YEAST TO PRODUCE LOW-WEIGHT MOLECULAR PEPTIDE WITH SOME BIOACTIVITIES Abstract   PDF
Pham Thi Thu Hien
 
Vol 57, No 3B (2019) OPTIMIZATION OF CONDITIONS OF EXTRACTION PROCESS FROM COFFEE CHERRY PULP (CASCARA) AND APPLICATION TO DRINKING WATER PRODUCTS WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY Abstract   PDF
Phuong Mai Nguyen Do, Quynh Thi Truc Hoang, Anh Thi Hong Le
 
Vol 55, No 1 (2017) OPTIMIZATION OF ENZYMATIC HYDROLYSIS CONDITIONS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF EXTRACTED DRY MATTER FROM Limonia Acidissima PULP BY COMBINED CELLULASE -PECTINASE ENZYMES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) Abstract   PDF
Pham Bao Nguyen, Dong Thi Anh Dao
 
Vol 57, No 3B (2019) Optimization of Extraction of Total Phenolic and Total Flavonoid from Seeds of Alpinia blepharocalyx K. Schum. Using The Response Surface Methodology Abstract   PDF
Thanh Tan Nguyen, Huyen Thi Thanh Mai, Tuan Ngoc Nguyen, Quang Dinh Tran, Thang Dinh Tran
 
Vol 56, No 4A (2018) OPTIMIZATION OF GINGER OLEORESIN EXTRACTION FROM FRESH GINGER BY USING MICROWAVE - ASSISTED ENERGY Abstract   PDF
NGUYEN Trung Dung, Ta Hong Duc, Nguyen Dang Binh Thanh
 
Vol 57, No 6A (2019) OPTIMIZATION OF LONG-RANGE TRAJECTORY FOR AN UNPOWERED FLIGHT VEHICLE Abstract   PDF
Tuan Hung Pham, Duc Cuong Nguyen, Duc Thanh Nguyen
 
Vol 57, No 2 (2019) OPTIMIZATION OF MEDIUM COMPONENTS FOR THE PRODUCTION OF ECTOINE BY A HALOPHILIC BACTERIUM ISOLATED FROM CAN GIO MANGROVE Abstract   PDF
Doan Van Thuoc, Tran Thi Hien
 
Vol 54, No 4B (2016) OPTIMIZATION OF SIMAFIX RED DYE DECOLORIZATION BY USING ADVANCED OXIDATION PROCESS: PHOTO-FENTON Abstract   PDF
Nga Thi Dinh
 
Vol 53, No 4 (2015) OPTIMIZATION OF SOME TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR FRESH CHILLI PRESERVATION BY CONTROLLED ATMOSPHERE METHOD Abstract   PDF
Pham Anh Tuan, Le Thi Mai
 
Vol 54, No 4B (2016) OPTIMIZATION OF THE AQUEOUS EXTRACT PROCESS FROM MANGOSTEEN PEEL FOR DYEING SILK Abstract   PDF
Hong Phuong Pham Thi
 
Vol 55, No 6 (2017) OPTIMIZATION OF THE DNA EXTRACTION PROTOCOL FROM WOOD SAMPLE BY RESPONSE SURFACE METHODS – CENTRAL COMPOSITE DESIGN Abstract   PDF
Du Phuc Thinh, Tang Thi Kim Hong, Huynh Van Biet
 
Vol 52, No 3 (2014) OPTIMIZATION OF THE EFFICACY OF SLUDGE ULTRASONIC PRETREATMENT: A REVIEW Abstract   PDF
Le Ngoc Tuan, Pham Ngoc Chau
 
Vol 55, No 6 (2017) OPTIMIZATION OF THE ENZYME ASSISTED EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL FROM THE LEAVES AND BRANCHES OF CINNAMOMUM CASSIA USING BOX-WILSON METHOD Abstract   PDF
Hoang Thi Bich, Le Mai Huong, Nguyen Quyet Chien, Dinh Thi Thu Thuy, Le Tat Thanh, Do Trung Sy, Le Thi Thuy Hang, Pham Hong Hai
 
Vol 56, No 3 (2018) OPTIMIZATION OF ULTRASONICATION EXTRACTION FOR DETERMINATION OF 16 POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN AIR PARTICLE Abstract   PDF
Duong Thi Hanh, Ha Thu Trinh, Phan Quang Thang, Nguyen Trung Dung, Nguyen Tran Dien
 
Vol 57, No 3B (2019) OPTIMIZATIONOFENZYMATIC HYDROLYSIS PROCESS FROM SHRIMP BY-PRODUCT FOR SHRIMP SAUCE PRODUCTION Abstract   PDF
Do Thi Yen, Nguyen Thi May
 
Vol 54, No 4B (2016) OPTIMIZING THE PROCESS OF TRANSFORMING COFFEE HUSKS INTO BIOCHAR BY MEANS OF HYDROTHERMAL CARBONIZATION Abstract   PDF
Tran Thi Hien
 
Vol 55, No 5A (2017) OPTIMIZING THE PROCESSING OF GINGER ESSENTIAL OIL YIELD (Zingiber collinsii) FROM PUMAT NATIONAL PARK OF VIETNAM USING THE RESPONSE SURFACE METHODOLOGY Abstract   PDF
Le Thi My Chau
 
Vol 48, No 1 (2010) OPTIMIZING TROUGH WITHERING PROCESS IN BLACK TEA MANUFACTURE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Văn Chương
 
Vol 55, No 3 (2017) OUTPUT FEEDBACK CONTROL WITH CONSTRAINTS FOR NONLINEAR SYSTEMS VIA PIECEWISE QUADRATIC OPTIMIZATION Abstract   PDF
Nguyen Doan Phuoc, Pham Van Hung, Hoang Duc Quynh
 
Vol 58, No 5 (2020) Output tracking control for TRMS based on time receding optimal observation of disturbances Abstract   PDF
Đàm Bảo Lộc, Nguyễn Duy Cương, Nguyễn Doãn Phước
 
Vol 57, No 6 (2019) OXIDATION RESISTANCE AND MICROSTRUCTURE OF Pt AND PtIr DIFFUSION COATINGS ON Ni BASED SINGLE CRYSTAL SUPERALLOYS BY ELECTROPLATING METHOD Abstract   PDF
Tue Chi Dao, Hideyuki Murakami, Le Thi Hong Lien
 
Vol 54, No 3 (2016) OXIDIZED MAIZE STARCH: CHARACTERIZATION AND EFFECT OF IT ON THE BIODEGRADABLE FILMS I. CHARACTERIZATION OF MAIZE STARCH OXIDIZED BY SODIUM HYPOCHLORITE Abstract   PDF   PDF
Dao Phi Hung, Truong Thi Nam, Mac Van Phuc, Nguyen Anh Hiep, Nguyen THien Vuong, Trinh Van Thanh
 
Vol 55, No 4 (2017) OXIDIZED MAIZE STARCH: CHARACTERIZATION AND EFFECT OF IT ON THE BIODEGRADABLE FILMS.II. INFRARED SPECTROSCOPY, SOLUBILITY OF OXIDIZED STARCH AND STARCH FILM SOLUBILITY Abstract   PDF
Phi Hung Dao, Trương Thị Nam, Mạc Van Phuc, Nguyen Anh Hiep, Trinh Van Thanh, nguyen Thien Vuong, Do Dang Xuan
 
Vol 54, No 2A (2016) PARTITION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN WATER-SEDIMENT SYSTEM CONTAINING HUMIC ACID Abstract   PDF
Van Dieu Anh
 
Vol 54, No 1 (2016) PENETRATION RATE PREDICTION FOR PERCUSSIVE DRILLING WITH ROTARY IN VERY HARD ROCK Abstract   PDF
Nguyen Van Hung, Laurent gerbaud, Raphael Souchal, Christophe Urbanczyk, C. Fouchard
 
Vol 48, No 2 (2010) PERFOMACE COMPARISON BETWEEN FUZZY LOGIC CONTROLLERS AND HEDGE ALGEBRAS – BASED CONTROLLER FOR FURNACE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Tiến Duy, Vũ Như Lân
 
Vol 49, No 2 (2011) PERFORMANCE IMPROVEMENT OF CORE GMPLS NETWORKS USING 2-D CODE LABEL AND OPTICAL HARD-LIMITERS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Dang The Ngoc, Nguyen Tien Ban
 
Vol 54, No 2A (2016) PERFORMANCE OF H2O2 - AERATED BIOFILTER IN TREATMENT OF WASTEWATER CONTAINING HUMIC ACID Abstract   PDF
Le Van Tuan
 
Vol 54, No 4B (2016) PERFORMANCE OF TiO2 IN PHOTODEGRADATION SEAFOOD WASTEWATER Abstract   PDF
Luu Cam Loc
 
Vol 58, No 5A (2020): The 10th International Forum on Green Technology and Management (IFGTM 2020) PERFORMANCE OF ULTRASONIC WAVE AND H2O2 AS AN ADVANCED OXIDATION PROCESS IN PRE-TREATMENT OF LANDFILL LEACHATE USING AERATED BIOFILTER Abstract   PDF
Tuan Van Le
 
Vol 54, No 5A (2016) pH/TEMPERATURE SENSITIVE PENTABLOCK BASED ON D,L-SERINE Abstract   PDF
Dai Phu Huynh
 
Vol 50, No 3 (2012) PHÂN LẬP CÁC POLISACCARIT TỪ NẤM HẦU THỦ LÊN MEN DỊCH THỂ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG U CỦA CHÚNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Hồng Hà, Lê Hữu Cường, Trần Thị Như Hằng, Lưu Văn Chính, Lê Mai Hương
 
Vol 50, No 1 (2012) PHÂN LẬP CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY POLY( L-LACTIC AXIT) Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hải Vân, nguyễn quang huy
 
Vol 50, No 4 (2012) PHÂN LẬP, NHÂN NUÔI LƯU GIỮ VÀ ĐỊNH TÊN MỘT SỐ NẤM RỄ NỘI CỘNG SINH TRÊN CÂY LÚA VÀ CÀ CHUA Ở BẮC VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Như Hằng, Trần Thị Hồng Hà, Nguyễn Đình Luyện, Posta Katalin, Lê Mai Hương
 
Vol 51, No 4 (2013) PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT NAPHTHOPYRONE VÀ ANTHRAQUINONE TỪ CỦ SÂM ĐẠI HÀNH (Eleutherine bulbosa) Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hồng Vân, Lưu Tuấn Anh, Lê Minh Hà, Ngô Thị Phương, Trịnh Anh Viên, Phạm Quốc Long
 
Vol 54, No 4A (2016) PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH CHỦNG ASPERGILLUS BRUNNEOVIOLACEUS FEC 156 SINH TỔNG HỢP HỆ ENZYME THỦY PHÂN XYLAN Abstract   PDF
Đặng Tất Thành
 
Vol 52, No 4 (2014) PHÂN LẬP VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG MỘT SỐ NGUỒN BỆNH NẤM THỰC VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH CỦA CHÚNG IN VITRO VÀ IN VIVO Abstract   PDF
Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Việt Cường, Phạm Thị Thuý Hoài
 
Vol 50, No 5 (2012) PHÂN LOẠI CHỦNG VI KHUẨN LACTOCOCCUS PD14 TỔNG HỢP BACTERIOCIN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Hoa Thị Minh Tú, Nguyễn La Anh, Lê Thanh Bình
 
Vol 50, No 1 (2012) PHÂN LOẠI CHỦNG VI KHUẨN BTLP1 CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY PHENOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ NUCLEOTIT CỦA ĐOẠN GEN 16S rARN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Cung Thị Ngọc Mai, Thái Thị Thùy Dương, Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nghiêm Ngọc Minh
 
Vol 51, No 6 (2013) PHÂN LOẠI NỘI DUNG TÀI LIỆU WEB TIẾNG VIỆT Abstract
Nguyễn Vũ Duy Quang
 
Vol 51, No 6 (2013) PHÂN LOẠI NỘI DUNG TÀI LIỆU WEB TIẾNG VIỆT Abstract   PDF
Trần Ngọc Phúc
 
Vol 51, No 3 (2013) PHÂN LOẠI VÀ TÁCH DÒNG ĐOẠN PEPTID TÍN HIỆU CỦA GEN α-AMYLASE TỪ CHỦNG Bacillus sp. CN1-5 PHÂN LẬP TỪ ĐẤT Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Kim Thoa, Trần Đình Mấn
 
Vol 50, No 3 (2012) PHÂN TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH HỆ PROTEIN NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN CÓ BIẾN CHỨNG THẢI GHÉP CẤP TÍNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Đức Đan, Đỗ Hữu Chí, Hà Phan Hải An, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi
 
Vol 49, No 1 (2011) PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CÁC CƠ CHẾ PHÂN BỔ KÊNH TRONG WiMAX Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Tiến Ban, Đặng Thế Ngọc
 
Vol 52, No 2 (2014) PHÂN TÍCH MẤT ỔN ĐỊNH FLUTTER CỦA DẦM CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỊ RIÊNG PHỨC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Khang, Trần Ngọc An
 
Vol 49, No 1 (2011) PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GIEN PHES CHO VIỆC XÁC ĐỊNH LOÀI VI KHUẨN LACTIC SINH BACTERIOCIN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Ngô Xuân Mạnh, Nguyễn Thị Đà, Vũ Thị Hằng, Nguyễn Xuân Bắc
 
Vol 51, No 3 (2013) PHÁT HIỆN NHANH VIRUS DENGUE DỰA TRÊN KĨ THUẬT REVERSE TRANSCRIPTION-LOOP MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION (RT-LAMP) Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trương Quốc Phong, Lâm Tú Quỳnh
 
Vol 50, No 6 (2012) PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH HỌC HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIOMASS TOWN Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Phan Đình Tuấn
 
Vol 54, No 2 (2016) PHENOLIC COMPOUNDS FROM CALLISTEMON CITRINUS LEAVES AND STEMS Abstract   PDF
Pham Ngoc Khanh, Ho Viet Đuc, Tran Thu Huong, Vu Thi Ha, Doan Thi Van, Ninh The Son, Young Ho Kim, Do Quoc Viet, Nguyen Manh Cuong
 
Vol 58, No 5 (2020) PHENOLIC CONSTITUENTS FROM THE STEM BARKS OF RHIZOPHORA APICULATA BLUME Abstract   PDF
Nguyen Phuong Thao
 
Vol 59, No 2 (2021): Coming Issue PHENOLIC GLYCOSIDES FROM THE STEMS OF CLERODENDRUM INERME GAERTN. COLLECTED IN VIETNAM Abstract
Tran Thi Minh, Nguyen Thi Minh Thuong, Nguyen Hoai Thu, Nhu Trong Nghia, Ho Khanh Toan, Nguyen Thi Viet Thanh, Tran Thu Huong
 
Vol 55, No 1 (2017) PHENYL DERIVATIVES FROM ANTIDESMA HAIANENSIS Abstract   PDF
Le Canh Viet Cuong, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Hoang Le Tuan Anh, Le Mai Huong, Phan Van Kiem
 
Vol 48, No 2 (2010) PHENYLPROPANOID GLUCOSIDES FROM CLERODENDRUM PHILIPINUM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hà Vân Oanh, Phạm Xuân Sinh, Nguyễn Thái An, Tạ Mạnh Hùng, Châu Văn Minh, Nguyễn Phương Thảo, Phan Văn Kiện
 
Vol 50, No 4 (2012) PHỔ RAMAN VÀ HỒNG NGOẠI CỦA CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI AXIT DL-2-AMINO-N-BUTYRIC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thị Thanh Lê
 
Vol 56, No 2C (2018) PHOSPHATE REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION BY USING MODIFIED SLUDGE FROM WATER TREATMENT PLANT Abstract   PDF
Dang Thi Thanh Loc
 
Vol 55, No 4C (2017) PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF FORMIC ACID INAQUEOUS WITH Ni DOPED TiO2 COATED ON SILICAGEL Abstract   PDF
Nguyen Thi Thanh Hai
 
Vol 55, No 4C (2017) PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF PARAQUAT USING N-TiO2/SiO2 UNDER VISIBLE LIGHT Abstract   PDF
Nguyen Thi Phuong Mai
 
Vol 54, No 4 (2016) PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF RHODAMINE B USING Ag NANO DOPED TiO2 PREPARED BY -IRRADIATION METHOD Abstract
Vo Thi Thu Nhu, Nguyen Ngoc Duy, Huynh Nguyen Anh Tuan, Nguyen Pham Tu Ngan, Do Quang Minh, Nguyen Quoc Hien
 
Vol 55, No 4C (2017) PHOTODEGRADATION OF NON-BIODEGRADABLE ORGANIC COMPOUNDS IN LANDFILL LEACHATE BY Mn-TiO2-BENTONITE Abstract   PDF
Tran Minh Duc
 
Vol 54, No 1 (2016) PHOTOTHERMAL EFFECT OF GOLD NANOSHELLS IN TISSUE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thị Thùy Dương, Trịnh Thị Thương, Vũ Dương, Nguyễn Thị Thùy, Nghiêm Thị Hà Liên, Đỗ Quang Hòa, Trần Hồng Nhung
 
Vol 53, No 5 (2015) PHỤ THUỘC DỮ LIỆU TRONG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ DA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Công Hào, Trương Thị Mỹ Lệ
 
Vol 51, No 2 (2013) PHỤ THUỘC HÀM MỜ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ VỚI DỮ LIỆU NGÔN NGỮ Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Vũ Minh Lộc, Hoàng Tùng, Nguyễn Tân Ân
 
Vol 51, No 2 (2013) PHƯƠNG PHÁP MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO VÀ TIẾN HÓA NHÂN TẠO XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT TỐI ƯU KHI PHAY CNC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch, Vũ Toàn Thắng, Nguyễn Trọng Hiếu
 
Vol 50, No 2 (2012) PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRONG GIA CÔNG CHÍNH XÁC BỀ MẶT CHI TIẾT QUANG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Minh Phương
 
Vol 49, No 4 (2011) PHƯƠNG TRÌNH TỈ LƯỢNG HÓA HỌC TRONG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Ngọc Anh, Vũ Đình Tiến, Nguyễn Công Bằng, Mai Xuân Kỳ
 
Vol 55, No 2 (2017) Phylogenetic diversity of microorganisms associated with three marine sponges from Mien Trung sea of Vietnam Abstract   PDF
Nguyen Thi Kim Cuc, Ton That Huu Dat, Tran Thi Hong, Pham Viet Cuong
 
Vol 54, No 5A (2016) PLASMA ELECTROLYTIC OXIDATION COATING ON 6061 AL ALLOY USING AN ELECTROLYTE WITHOUT ALKALI IONS Abstract   PDF
Quang Phu Tran
 
Vol 58, No 3 (2020) PM2.5-BOUND PAHS IN THE INDOOR AND OUTDOOR AIR OF NURSERY SCHOOLS IN HANOI, VIETNAM AND HEALTH IMPLICATION Abstract   PDF
VO THI LE Ha, Nguyen Thi Thu Hien, Minoru Yoneda
 
Vol 54, No 1A (2016) POLARIZATION DEPENDENCE IN OPTICAL REFLECTION AND TRANSMISSION OF OPAL PHOTONIC CRYSTALS Abstract   PDF
Le Dac Tuyen
 
Vol 48, No 3 (2010) POLY (L-LACTIDE) DEGRADATION BY SOME ACTINOMYCE ISTRAINS ISOLATED FROM VIETNAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quang Huy, Đỗ Huy Dương, Lê Văn Chiều
 
Vol 58, No 4 (2020) POLYHYDROXYPREGNANE GLYCOSIDES FROM DREGEA VOLUBILIS Abstract   PDF
Phan Van Kiem, Phan Tuan Phuong
 
Vol 58, No 6A (2020) Population fluctuation of Paederus fuscipes Curtis (causes blistering of the skin) in the field on the Red River alluvial plain (Baigiua), Hanoi, Vietnam Abstract   PDF
Phạm Quỳnh Mai, Nguyen Duc Hiep
 
Vol 56, No 2A (2018) PORE SIZE DISTRIBUTION IN SIMULATION OF MASS TRANSPORT IN POROUS MEDIA: A CASE STUDY IN RESERVOIR ANALYSIS Abstract   PDF
Vu Hong Thai
 
Vol 54, No 4B (2016) POSSIBILITY AND CONSTRAINT PARAMETERS FOR AUTOMATED GENERALIZATION OF MULTI – SCALE BASE MAPS Abstract   PDF
Nguyen Thi Hong Hanh
 
Vol 58, No 6A (2020) Potential Mortalin-p53 complex abrogation of ent-kaurane diterpenoids from Croton tonkinensis revealed by homology modeling and docking simulation Abstract   PDF
Quan Minh PHAM, Hai Viet HA, Nghi Huu DO, Hung Viet DAO, Thu Le Thi VU
 
Vol 49, No 4 (2011) POTENTIALITY OF CO-BENEFITS OF CLIMATE AND AIR QUALITY IN FUEL SWITCHING FOR HANOI BUS SYSTEM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thu Trang, Nghiem Trung Dung, Tran Thu Trang
 
Vol 55, No 4C (2017) PRECIPITATION SCENARIOS IN HO CHI MINH CITY IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE Abstract   PDF
Nguyen Ky Phung
 
Vol 55, No 4C (2017) PRELIMINARY ASSESSMENT OF BTEX CONCENTRATIONS INDOOR AND OUTDOOR AIR IN RESIDENTIAL HOMES IN HANOI, VIETNAM Abstract   PDF
Vo Thi Le Ha
 
Vol 48, No 3 (2010) PRELIMINARY ESTIMATION OF EMISSION FACTORS FOR MOTORCYCLES IN REAL-WORLD TRAFFIC CONDITIONS OF HANOI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ta Huong Thu, Le Anh Tuan, Nghiem Trung Dung
 
Vol 56, No 2C (2018) PRELIMINARY STUDY ON SEPARATION OF RARE EARTH METALS FROM LEACH SOLUTION OF DISCARDED FLUORESCENT POWDER BY SOLVENT EXTRACTION Abstract   PDF
Nguyen Duc Quang
 
Vol 59, No 2 (2021): Coming Issue PREPARATION AND ANALGESIC ACTIVITY TEST OF CAPSICUM FRUTESCENS OLEORESIN Abstract
Hoàng Đỗ Minh Võ, Tiến Xuân Lê, Thắm Mộng Võ, Thông Bửu Huỳnh, Dũng Đình Tiến Nguyễn, Anh Thị Thùy Nguyễn, Trị Công Trương, Hải Đại Nguyễn
 
Vol 58, No 6A (2020) PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN/ALGINATE/GINSENOSIDE RB1 NANOPARTICLES Abstract   PDF
Chinh Thuy Nguyen, Hung Thi Pham, Hoang Thai
 
Vol 57, No 5 (2019) PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF GO/ZnO ELECTRODE FOR SUPERCAPACITORS Abstract   PDF
Hoang Tran Dung, Doan Thanh Tung, Le Thi Thanh Tam, Trinh Quang Dung, Nguyen Thi Yen, Ngo Ba Thanh, Ngo Thanh Dung, Phan Ngoc Hong, Le Trong Lu
 
Vol 54, No 4 (2016) Preparation and characterization of high-dispersed pt/c nano-electrocatalysts for fuel cell applications. Abstract   PDF
Hoang Anh Huy, Tran Van Man, Huynh Thien Tai, Ho Thi Thanh Van
 
Vol 55, No 5B (2017) PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF POROUS CARBON FROM RICE HUSK APPLIED FOR ELECTRODE MATERIALS Abstract   PDF
Nguyen Thi Thu Huyen
 
Vol 54, No 1A (2016) PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SIO2/POLY(METHYL METHACRYLATE) CORE/SHELL NANOCOMPOSITES VIA RAFT POLYMERIZATION Abstract   PDF
Long Giang Bach
 
Vol 57, No 5 (2019) Preparation and characterizations of plasticized PMMA/PVC/Mg(ClO4)2 electrolytes Abstract   PDF
Do Quang Tham, Tran Thi Mai, Thai Hoang, Nguyen Thi Kim Dung, Nguyen Quang Tung, Dam Xuan Thang, Nguyen Thi Dieu Linh, Lai Thi Huyen, Do Van Cong, Mai Duc Huynh, Nguyen Thi Thai
 
Vol 57, No 1 (2019) PREPARATION AND FTIR STUDIES OF PMMA/PVC POLYMER BLENDS, PVC-g-PMMA GRAFT COPOLYMERS AND EVALUATING GRAFT CONTENT Abstract   PDF
Do Quang Tham, Tran Thi Mai, Thai Hoang, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thuy Chinh, Dam Xuan Thang
 
Vol 52, No 1 (2014) PREPARATION, CHARACTERIZATION AND ANTI-CORROSION PROPERTIES OF EPOXY-ORGANOBENTONITE COMPOSITE ADDED ZnO SUBMICROMETER PARTICLES Abstract
BUI QUOCBINH, BUI QUOC BINH
 
Vol 53, No 5 (2015) PREPARATION, CHARACTERIZATION AND MORPHOLOGY OF CHITOSAN CONTAINING NIFEDIPINE Abstract   PDF
Nguyễn Thúy Chinh, Nguyen Thi Thu Trang, Tran Thi Mai, Thai Hoang
 
Vol 53, No 6 (2015) PREPARATION OF ERLOTINIB HYDROCHLORIDE Abstract   PDF
Ta Van Dai, Le Tat Thanh, Pham Quoc Long, Tran Thi Thu Thuy
 
Vol 54, No 1A (2016) PREPARATION OF ACTIVATED CARBON FROM SUGARCANE BAGASSE USING ZnCl2 FOR THE REMOVAL OF Cu (II) ION FROM AQUEOUS SOLUTION: APPLICATION OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) Abstract   PDF
Tran Van Thuan
 
Vol 56, No 2A (2018) PREPARATION OF BIO-NANOCOMPOSITE MEMBRANE FOR METHYLENE BLUE ADSORPTION Abstract   PDF
Nguyen Thai Ngoc Uyen
 
Vol 50, No 1 (2012) PREPARATION OF FILTER AIDS BASED ON LAM DONG DIATOMITE Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Mai Thanh Phong, Tran Doan Minh Dang
 
Vol 56, No 3B (2018) Preparation of magnetic antibacterial composite beads Fe3O4/alginate/Ag Abstract   PDF
Nguyễn Tuấn Dung
 
1051 - 1200 of 1698 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>