Author Details

Yen, Nguyen Thi, 1Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam