Author Details

Mai, Ta Thu, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam