NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO QUE THỬ PHÁT HIỆN NHANH ĐỘC TỐ RUỘT NHÓM B CỦA STAPHYLOCOCCUS AUREUS Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Nguyễn Thị Hoài Thu, Lê Trọng Văn, Nghiêm Ngọc Minh

Abstract


Staphylococcus aureus là một trong số những tác nhân vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm. Hơn hai mươi loại siêu kháng nguyên do S. aureus sản sinh ra. Trong đó, Staphylococcal enterotoxin B (SEB) là nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. Chẩn đoán và phát hiện SEB bằng que thử nhanh dạng sắc k. miễn dịch (Immunochoromatography test - ICT hay lateral flow test strip - LFTS) đã và đang được các nhà nghiên cứu quan tâm với các ưu điểm cho kết quả nhanh, thao tác đơn giản, không đòi hỏi cán bộ sử dụng phải được đào tạo chuyên môn. Ngoài ra, LFTS có thời gian sử dụng dài và không yêu cầu bảo quản lạnh nên rất thích hợp để sử dụng ở những nước đang phát triển, các cơ sở chăm sóc cấp cứu nhỏ, ở vùng sâu vùng xa và ngoài chiến trường. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã chế tạo và thử nghiệm thành công que thử SEB ở qui mô phòng thí nghiệm. Que thử có khả năng phát hiện độc tố SEB ở nồng độ là 10 ng/ml, có độ nhạy và độ đặc hiệu cao tương ứng là 100% và 96,66%. Que thử phát hiện nhanh độc tố SEB không phản ứng chéo với các độc tố khác như SEA, SEC, SED và SEE, đọc kết quả trong khoảng thời gian là 10 phút và có chất lượng tương đương với các que thử thương mại. Việc tạo ra que thử phát hiện độc tố SEB của S. aureus dạng sắc k. miễn dịch có . nghĩa quan trọng trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng bệnh và bảo vệ người tiêu dùng.


Keywords


Lateral flow test strip, que thử sắc ký miễn dịch, que thử SEB, SEB, Staphylococcus aureus

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13379 Display counter: Abstract : 130 views. PDF : 303 views.