BIỂU HIỆN VÀ TINH SẠCH PROTEIN M CỦA VIRUS PRRS GÂY BỆNH LỢN TAI XANH BẰNG CÔNG NGHỆ BIỂU HIỆN TẠM THỜI TRONG LÁ THUỐC LÁ NICOTIANA BENTHAMIANA

Nguyễn Thị Minh Hằng, Hồ Thị Thương, Nguyễn Thu Giang, Phạm Thị Vân, Phạm Bích Ngọc, Nguyễn Trung Nam, Chu Hoàng Hà

Abstract


Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (Porcine reproductive and respiratory syndrome - PRRS) do virus PRRS gây ra đã và đang gây thiệt hại lớn về kinh tế cho ngành chăn nuôi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Protein M là protein cấu trúc bảo thủ nhất của vius PRRS (PRRSV) và không bị glycosyl hóa. Protein M là yếu tố kích thích việc sản sinh kháng thể trung hòa trong miễn dịch dịch thể ở lợn. Trong nghiên cứu này, đoạn gen mã hóa cho protein M của chủng virus gây Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (VN07196) được khuếch đại bằng phản ứng PCR sử dụng khuôn là plasmid pGEM-PRRS (VN07196) với cặp mồi đặc hiệu, được gắn kết với promoter 35S, Histag và Cmyc, ELP, nhân dòng trong vector pRTRA và thiết kế vào cấu trúc vetor chuyển gen thực vật pCB301-35S-M-Histag-Cmyc-100xELP. Protein M được biểu hiện trong mô lá cây thuốc lá N. benthamiana bằng công nghệ biểu hiện gen tạm thời nhờ Agrobacterium tumefaciens, protein M gắn ELP được tinh sạch bằng phương pháp mITC đạt hiệu suất 2,1% trên tổng số protein hòa tan, 208 mg/kg lá tươi, hiệu suất thu hồi là 86,5%. Kết quả này góp phần chứng minh sự thành công của thí nghiệm biểu hiện tạm thời kháng nguyên M của PRRSV trong mô lá thuốc lá N. benthamiana. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để tiến hành biểu hiện và tinh sạch kháng nguyên M ở quy mô lớn nhằm sản xuất vaccine tiểu đơn vị phòng chống PRRSV.


Keywords


Biểu hiện tạm thời,ELP, Nicotiana benthamiana, protein M, PRRSV, tinh sạch protein

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/15/3/13391 Display counter: Abstract : 260 views. PDF : 104 views.