Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Ahnn, Joohong, College of Natural Sciences, Hanyang University, Seoul 133-791, Republic of Korea (Viet Nam)
An, Nguyen Hoang, University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City (Viet Nam)
An, Nguyễn Thị Giang, Institute of Natural sciences Education, Vinh University (Viet Nam)
An, Trương Đình Yến, Đại học Cần Thơ (Viet Nam)
Anh, Dang Thi Lan, International University, Vietnam National University Ho Chi Minh City (Viet Nam)
Anh, Hoàng Thị Lan, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viet Nam)
Anh, Hoàng Thị Lan, Viện công nghệ sinh học (Viet Nam)
Anh, Hy Tuan, Reseach Institute of Pulp and Paper Industry (Viet Nam)
Anh, Le Thi Van, Gradute University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam Journal of Biotechnology, Publishing House for Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam National Key Laboratory of Gene Te (Viet Nam)
Anh, Lê Thị Lan, Ha Tay College of Education, People’s Committee of Ha Noi (Viet Nam)
Anh, Lương Thị Lan, Trường Đại học Y Hà Nội (Viet Nam)
Anh, Nguyễn Thảo, School of Biotechnology and Food technology, Hanoi University of Science and Technolology (Viet Nam)
Anh, Nguyễn Mai, Institute of Marine Biochemitry, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Anh, Nguyen Hoa, ANABIO Research & Development JSC (Viet Nam)
Anh, Nguyễn Thị Thùy, Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Anh, Nguyễn Thị Kim, R&D Center, Saigon Hi-Tech Park, Hochiminh City (Viet Nam)
Anh, Nguyen Thi Van, Key Laboratory of Enzyme and Protein Technology, University of Science, Vietnam National University, Hanoi (Viet Nam)
Anh, Trần Thị Hoàn, Technical and Economic College of Lam Dong
Anh, Đỗ Tuấn, Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Anh, Đỗ Thị Vân, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)

B

Bắc, Nguyễn Xuân (Viet Nam)
Băng, Nguyễn Ngọc Như, University of Natural Sciences, Vietnam National University, Ho Chi Minh City (Viet Nam)
Bằng, Nguyễn Tiến, University of Natural Sciences, Vietnam National University, Ho Chi Minh City (Viet Nam)
Bảo, Nguyễn Ngọc (Viet Nam)
Bền, Nguyễn Văn, Clinics of Traditional Medicine Thien Phu Duong (Viet Nam)
Biển, Nguyễn Văn, Clinics of Traditional Medicine Thien Phu Duong (Viet Nam)
Bình, Hà Thị Thanh, Centre for Research and Technological development of Biochemistry, VUSTA (Viet Nam)
Bình, Lê Trần, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Viet Nam)
Bình, Lê Trần, Viện công nghệ sinh học (Viet Nam)
Bình, Nguyễn Quốc, Trung tâm công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh (Viet Nam)
Bình, Nguyễn Thị Thúy, Vietnam National University of Agriculture, VNUA (Viet Nam)
Bình, Nguyễn Thị Thanh, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technolog (Viet Nam)
Bình, Đỗ Quang, Viện công nghệ sinh học (Viet Nam)
Biotechnology, Journal of, Journal of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Bình, Lê Trần (Viet Nam)
Bình, Nguyễn Trọng (Viet Nam)
Boer, Hugo De, Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên, Đại học Oslo, Na Uy (Norway)
Bulanseva, EA (Russian Federation)

C

Châu, Nguyễn Ngọc, Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Châu, Nguyễn Hoài, Institute of Environmental Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet Road, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam (Viet Nam)
Châu, Nguyễn Ngọc Bảo, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Viet Nam)
Châu, Nguyễn Văn Vĩnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Thành phố Hồ Chí Minh (Viet Nam)
Chi, Hoang Kim, Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Chi, Lê Thị, Trung tâm công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh (Viet Nam)
Chi, Phan Văn, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Chi, Phan Văn (Viet Nam)
Chí, Trần Minh, Institute for Tropico - Environmental Technology (IET), Institute for Military Technologies (IMT) (Viet Nam)
Chí, Đỗ Hữu, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Chien, Hoang Xuan, Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Chiêu, Trần Thị Bích, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford tại Việt Nam (Viet Nam)

1 - 50 of 690 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>