Author Details

Hà, Nguyễn Thị Thu, Viện Hóa học, Môi trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Hóa học, Viet Nam