Author Details

Xuân, Nguyễn Thị, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam