Author Details

Sơn, Nguyễn Văn, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 14, No 1 (2016) - Articles
    The resistant ability to weevils and the characteristics of VrPDF1 gene of some mungbean cultivars (Vigna radiata L.Wilczek)
    Abstract  PDF