Author Details

Dương, Phạm Thùy

  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN CRY2A DIỆT ẤU TRÙNG RUỒI NHÀ (MUSCA DOMESTICA) CỦA CHỦNG BACILLUS THURINGIENSIS SEROVAR KURSTAKI MSS8.4
    Abstract  PDF