Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Bich Phuong, Chu Thi
Bich Thao, Le Thi
Bich Thuy, Vo Thi
Biển, Nguyễn Văn, Clinics of Traditional Medicine Thien Phu Duong (Vietnam)
Bing, H’Yon Nie
Binh, Cao Luong
Bình, Hà Thị Thanh, Centre for Research and Technological development of Biochemistry, VUSTA (Vietnam)
Bình, Lê Trần, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Vietnam)
Bình, Lê Trần
Bình, Lê Trần, Viện công nghệ sinh học (Vietnam)
Bính, Ngô Đình
Bình, Nguyễn Thị Hương
Bình, Nguyễn Quốc, Trung tâm công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam)
Bình, Nguyễn Thị Thanh, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technolog (Vietnam)
Bình, Nguyễn Thị Thúy, Vietnam National University of Agriculture, VNUA (Vietnam)
Bình, Đỗ Quang, Viện công nghệ sinh học (Vietnam)
Binh Nguyen, Tran Thi
Binh Nguyen, Tran Thi
Biotechnology, Journal of, Journal of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Bình, Lê Trần (Vietnam)
Bình, Nguyễn Trọng (Vietnam)
Blesbois, Elisabeth
Boer, Hugo De, Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên, Đại học Oslo, Na Uy (Norway)
Bott, Nathan
Bulanseva, EA (Russian Federation)
Buu, Ngo Quoc

C

Châu, Nguyễn Ngọc
Châu, Nguyễn Hoài, Institute of Environmental Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet Road, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam (Vietnam)
Châu, Nguyễn Ngọc, Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Châu, Nguyễn Hoài
Châu, Nguyễn Ngọc Bảo, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam)
Châu, Nguyễn Văn Vĩnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam)
Chi, Hoang Kim, Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Chi, Lê Thị, Trung tâm công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam)
Chi, Nguyen Hung
Chi, Phan Văn
Chi, Phan Văn (Vietnam)
Chi, Phan Văn, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Chí, Trần Minh, Institute for Tropico - Environmental Technology (IET), Institute for Military Technologies (IMT) (Vietnam)
Chí, Đỗ Hữu, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Chien, Hoang Xuan, Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Chien, Hua Quyet
Chiên, Trương Thị
Chiêu, Trần Thị Bích, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford tại Việt Nam (Vietnam)
Chính, Vũ Tiến, Vietnam National Museum of Nature, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Cho, Jeong Hoon, College of Education, Chosun University, Gwangju 501-759, Republic of Korea (Vietnam)
Chu Hoàng Hà, Chu Hoàng Hà Chu Hoàng Hà, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Vietnam)
Chung, Nguyễn Huy, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vietnam)
Chung, Nguyen Dinh, Gradute University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam (Vietnam)
Chương, Nguyễn Như, Lam Dong Center for Science Application and Technology Transfer (Vietnam)

51 - 100 of 1182 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>