Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

D

Dương, Hoàng Thùy, R&D Center, Saigon Hi-Tech Park, Hochiminh City (Viet Nam)
Duong, Nguyen Thuy
Duong, Nguyen The, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Dương, Phạm Thùy
Dương, Thân Đức, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nông thôn (Viet Nam)
Dương Văn Hợp, Dương Văn Hợp Dương Văn Hợp, Institute of Microbiology and Biotechnology, Vietnam National University, Hanoi (Viet Nam)
Durand, Jean Dominique
Duy, Nguyễn Đình, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology
Duy, Nguyen Dinh
Duy, Nong Van
Duy, Nông Văn, Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Duy, Vũ Đình
Duy, Vũ Đình, College of Forestry, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi, 712100, P.R China Vietnam National Museum of Nature, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Duy, Vu Dinh
Duy Ngoc, Ngo Thi

F

Fukazawa, Chikafusa (Japan)

G

Gấm, Nguyễn Thị Hồng, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology Institute of Forestry Biotechnology, Vietnam National University of Forestry (Viet Nam)
Gấm, Đỗ Thị, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology Center for High Technology Development, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Giang, Ho Truong
Giang, Lê Ngọc, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Giang, Nguyễn Minh, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Viet Nam)
Giang, Nguyễn Minh
Giang, Nguyễn Thu
Giang, Nguyen Dien Thanh, International University, Vietnam National University Ho Chi Minh City (Viet Nam)
Giang, Nguyễn Hoài (Viet Nam)
Giang, Pham Thi Ha
Giang, Trần Thị Hương, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Giang Thanh, Nguyễn Thị (Viet Nam)
Giap, Do Dang, Institute of Tropical Biology, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)

H

Hà, Bùi Thị
Ha, Bui Thi Viet, Key Laboratory of Enzyme and Protein Technology, University of Science, Vietnam National University, Hanoi (Viet Nam)
Hà, Chu Hoàng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viet Nam)
Hà, Chu Hoàng
Hà, Chu Hoàng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viet Nam)
Hà, Chu Hoàng, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Hà, Chu Hoàng, Viện công nghệ sinh học (Viet Nam)
Ha, Chu Hoang
Ha, Do Thi Vinh, Viet Tri University of Industry, Phu Tho (Viet Nam)
Hà, Nguyễn Hải (Viet Nam)
Hà, Nguyễn Hải
Hà, Nguyễn Hải, Institute of Genome Research, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Ha, Nguyen Cam
Hà, Nguyễn Hải, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viet Nam)
Hà, Nguyễn Hải, Viện công nghệ sinh học (Viet Nam)
Hà, Nguyễn Thị Thu, Viện Hóa học, Môi trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Hóa học (Viet Nam)
Hà, Nguyễn Thị Hoài, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội (Viet Nam)
Hà, Nguyễn Thị Thu, Đại học Cần Thơ (Viet Nam)
Ha, Nguyen Vu Hong, International University, Vietnam National University Ho Chi Minh City (Viet Nam)
Ha, Pham Thanh
Ha, Quan Le, School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam (Viet Nam)

151 - 200 of 1103 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>