Nghiên cứu tổng hợp gefitinib làm nguyên liệu bào chế thuốc điều trị ung thư phổi

Vương Văn Trường, Hoàng Như Kha, Đỗ Thị Thùy Trang, Phạm Duy Nam, Nguyễn Văn Ngọc, Trần Đức Quân, Dương Đức Hoàng

Abstract


Gefitinib is an anilinoquinazoline which is useful in the treatment of a certain type of lung cancer (non-small cell lung cancer - NSCLC) that has not responded to chemotherapy. In this paper, we report results of synthesis of gefitinib and intermediates. Structure of gefitinib and its intermediates was confirmed by spectroscopic methods such as IR, 1H NMR, 13C NMR and MS.


Keywords


Gefitinib, isovanillin, lung cancer

Full Text:

PDF
Display counter: Abstract : 85 views. PDF : 155 views.