Thông báo ngắn: Nghiên cứu phản ứng ozon hóa của -pinen, limonen và iso-safrol

Trần Văn Sung, Trần Đức Quân, Phạm Văn Lý, Trần Văn Lộc

Abstract


Short Communications

Display counter: Abstract : 103 views. PDF (Tiếng Việt) : 209 views.