Vol 47, No 1 (2009)

Table of Contents

Articles

Vietnam Journal of Chemistry
PDF
Dương Tuấn Quang và cộng sự
1
Vũ Thanh Quang và cộng sự
5
Nguyễn Văn Thanh và cộng sự
10
Nguyễn Tiến Trung và cộng sự
16
Nguyễn Minh Thảo và cộng sự
22
Triệu Thị Nguyệt và cộng sự
28
Nguyễn Văn Dưỡng và cộng sự
34
Tạ Thị Thảo và cộng sự
41
Lê Thị Hoài Nam và cộng sự
47
Nguyễn Quang và cộng sự
54
Nguyễn Thị Lê Hiền và cộng sự
61
Ngô Tuấn Anh và cộng sự
67
Đoàn Thị Yến Oanh và cộng sự
75
Cầm Thị Ính và cộng sự
81
Trần Vĩnh Diệu và cộng sự
85
Phan Văn Kiệm và cộng sự
90
Đặng Ngọc Quang
95
Nguyễn Xuân Dũng và cộng sự
99
Hoa Huu Thu et al
105
Le Thi Phuong Quynh et al
110
Le Van Tan et al
116
Tran Van Sung et al
122
Nguyen Kim Phi Phung et al
127