Author Details

Cường, Đào Hùng, Viet Nam

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Nghiên cứu thành phần chất màu anthocyanin chiết từ quả dâu tằm Quảng Nam.
    Abstract