Author Details

Hùng, Đào Phi

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Sự suy giảm của màng nhựa acrylic nhũ tương primal AC-261 trong môi trường thời tiết nhân tạo
    Abstract  PDF
  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý plasma đến độ bám dính của lớp phủ khâu mạch quang trên nền polypropylen. Phần 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý plasma không khí đến tính chất bề mặt polypropylen.
    Abstract  PDF