Author Details

Đức, Đào Sỹ, Viet Nam

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    ẢNH HƯỞNG CỦA pH, NHIỆT ĐỘ VÀ MỘT SỐ ION KIM LOẠI TỚI HIỆU QUẢ LOẠI BỎ PHẨM NHUỘM REACTIVE BLUE 161 CI BẰNG PHẢN ỨNG FENTON
    Abstract