Author Details

Phương Thảo, Đào Thị

  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Loại bỏ selen trong nước bằng vật liệu zirconi cố định trên than hoạt tính Trà Bắc theo phương pháp thủy nhiệt trong môi trường NH3
    Abstract  PDF