Author Details

Phương Thảo, Đào Thị, Viet Nam

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Nghiên cứu cố định Zr(IV) nồng độ cao trên hoạt tính theo phương pháp thủy nhiệt trong môi trường H2O2 để hấp phụ asen trong nước
    Abstract