Author Details

Hoằng, Đào Văn, Viet Nam

  • Vol 47, No 2 (2009) - Articles
    Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt lignosunfonat từ dịch thải của công nghiệp sản xuất bột giấy, ứng dụng trong gia công thuốc bảo vệ thực vật
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)