Author Details

Tường, Đào Văn

  • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
    Nghiên cứu đặc trưng, các hiện tượng xảy ra trong quá trình điều chế và hoạt tính của xúc tác AuY cho phản ứng oxi hóa hoàn toàn toluen
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)