Author Details

Nhiệm, Đàp Ngọc, Vietnam

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Ảnh hưởng của một số yếu tố đến kích thước hạt nano sắt được tổng hợp bằng phương pháp nổ
    Abstract