Author Details

Vận, Đặng Ứng

  • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
    Tính toán cấu trúc và động lực của phức Oseltamivir (Tamiflu) với hemagglutin-neuraminidase từ virus cúm người typ III.
    Abstract