Author Details

Trung, Đặng Hữu

  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Ảnh hưởng của các chất đóng rắn đến tính chất cơ lý của màng phủ polyme trên cơ sở nhựa epoxy epikote 828
    Abstract
  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Tính chất cơ học của vật liệu compozit sử dụng prepreg trên cơ sở nhựa phenolic và epoxy gia cường sợi thủy tinh và thủy tinh-aramit
    Abstract  PDF