Author Details

Trung, Đặng Hữu, Viet Nam

 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Ảnh hưởng của oligome dầu lanh epoxy hóa (OELO) đến tính chất cơ học của polyme epoxy. Phần 2. Độ bền dai tách lớp và tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy epikote 828/OELO gia cường vải thủy tinh, đóng rắn bằng xyanetyldiety
  Abstract
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Ảnh hưởng của oligome dầu lanh epoxy hóa (OELO) đến tính chất cơ học của polyme epoxy. Phần 1. Ảnh hưởng của OELO đến tính chất cơ lý của màng và hệ số tập trung ứng suất tới hạn KIC của epoxy epikote 828
  Abstract
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Độ bền dai tách lớp và tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy epikote 828/OELO gia cường sợi cacbon, đóng rắn bằng xyanetyldietylentriamin
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)