Author Details

Thắng, Đặng Quyết

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon của nano oxit kẽm biến tính với axit 2-benzothia-zoylthio-succinic
    Abstract