Author Details

Lê, Đặng Thị Thanh, Viet Nam

  • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
    Phương pháp đơn giản điều chế bột nano N-TiO2 có hoạt tính quang xúc tác cao dưới nguồn ánh sáng nhìn thấy
    Abstract