Author Details

Thúy Hạnh, Đặng Thị

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Hoạt tính xúc tác của các chất lỏng ion trên cơ sở imidazolium trong phản ứng este hóa axit béo
    Abstract
  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Nghiên cứu phản ứng trans-este hóa trong sự có mặt của xúc tác chất lỏng ion
    Abstract  PDF