Author Details

Thanh Lê, Đặng Thị

 • Vol 45, No 1 (2007) - Articles
  Phổ hấp thụ electron của một số phức chất của nguyên tố đất hiếm với axit DL-2-amino-n-butyric
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của bột nano W-TiO2 được điều chế bằng phương pháp ướt
  Abstract
 • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu nano SiO2 điều chế từ tro trấu đến khả năng chống thấm ion clo của bê tông xi măng nhiều tro bay
  Abstract  PDF