Author Details

Hưng, Đặng Việt

 • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến cấu trúc và tính chất vật liệu polypropylen ghép anhydrit maleic/nanoclay compozit. Phần I - Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến sự hình thành cấu trúc vật liệu
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Nghiên cứu vai trò của nanoclay như một chất trợ tương hợp trong blend CSTN/EPDM
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của sự dịch chuyển các chất lưu hóa đến quá trình lưu hóa blend cao su tự nhiên-cao su EPDM (CSTN/EPDM). Phần 1. Ảnh hưởng của chất xúc tiến đến quá trình lưu hóa.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của sự dịch chuyển các chất lưu hóa đến quá trình lưu hóa blend cao su tự nhiên-cao su EPDM (CSTN/EPDM).Phần 2. Ảnh hưởng của quá trình hỗn luyện đến sự phân bố lại các chất xúc tiến.
  Abstract