Author Details

Hưng, Đặng Việt, Viet Nam

 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của nanocompozit trên cơ sở cao su tự nhiên và silica biến tính silan. Phần I – Sự hình thành nanocompozit
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên và silica biến tính.Phần II - Ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt đến cấu trúc và quá trình lưu hóa của nanocompozit.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo cao su xốp trên cơ sở cao su tự nhiên sử dụng chất tạo xốp dạng chất chủ. Phần 1. Chế tạo và đặc trưng của chất tạo xốp dạng chất chủ.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)