Author Details

Hoan, Đỗ Công

  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP POLYME SIÊU HẤP THỤ NƯỚC TRÊN CƠ SỞ MỘT SỐ COPOLYME GHÉP TINH BỘT
    Abstract