Author Details

Mạnh, Đỗ Hùng

  • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO PHÁT QUANG YVO4:Eu3+ VÀ YVO4:Er3+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN ỨNG NỔ
    Abstract