Author Details

Trung, Đỗ Kiên

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG LaFeO3 KÍCH THƯỚC NANOMET ĐỂ HẤP PHỤ SẮT, MANGAN VÀ ASEN
    Abstract