Author Details

Khuê, Đỗ Ngọc

 • Vol 48, No 1 (2010) - Articles
  Photocatalysis degradation TNR in TiO2 suspension.
  Abstract
 • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
  Nghiên cứu đặc điểm sự hấp phụ của 2,4-dinitrotoluen trên một số loại than hoạt tính trong môi trường nước.
  Abstract
 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN 2-CLOETYLPHENYL SUNFIT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC HẠT ĐẾN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ THAN HOẠT TÍNH DẠNG BỘT
  Abstract
 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Phân huỷ 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) trong chất thải rắn bằng phương pháp vi sinh hai giai đoạn
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Nghiên cứu đặc điểm phản ứng phân hủy 2,4-dinitrotoluen, nitro glycerin trong môi trường nước bằng tác nhân fenton
  Abstract  PDF