Author Details

Mai, Đỗ Ngọc

  • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các hợp phần đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu đậu nành bằng dianhydrit piromelitic
    Abstract