Author Details

Minh, Đỗ Quang

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Ảnh hưởng tỷ lệ cấu tử tới cấu trúc, tính chất của blend trên cơ sở cao su nitril butadien và cao su clopren.
    Abstract
  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ozon để xử lý cao su phế thải thành dạng bột.
    Abstract